Latvijas Izglītības ministrija rosina skolās krievu valodu aizstāt ar ES valodām – Baltic News Network

Izglītības un zinātnes ministrija plāno no 2026./2027.mācību gada skolās krievu valodu svešvalodu stundās aizstāt ar Eiropas Savienības oficiālajām valodām, apliecināja ministrijā.

Tas nozīmē, ka krievu valodu kā otro svešvalodu skolās nevarēs apgūt. Ministrija skaidro, ka tas ir tāpēc, ka šī valoda nav oficiālā valoda Eiropas Savienībā, un starp valstīm nav noslēgti līgumi, kas nodrošinātu šo iespēju.

Ministrija apgalvo, ka šīs izmaiņas motivēs jauniešus pilnvērtīgi iekļauties Eiropas izglītības jomā, veicinot ES oficiālo valodu mācīšanu, kas savukārt paver ceļu plašākām nodarbinātības iespējām ES un ārpus tās robežām.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Mvenesi apliecināja, ka ar Valsts prezidentu Egilu Levitu tika pārrunāta tēma par otru svešvalodu skolās, piebilstot, ka diskusijā tika minēts, ka nepieciešams veicināt un nodrošināt ES oficiālo valodu mācības. kā otro svešvalodu visās valsts skolās. Tas, viņaprāt, palīdzēs iedzīvotājiem vieglāk piedalīties kopējā Eiropas kultūrtelpā.

“Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir jāpopularizē Latvijas galvenā vērtība – valsts valoda un Latvijas vieta Eiropas Savienībā,” sacīja Muničs.

Latvijā pirmo svešvalodu māca skolās, sākot no pirmās klases. Tai ir jābūt vienai no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Pārsvarā tā ir angļu valoda. Otro svešvalodu māca izglītības programmu ietvaros latviešu valodā, sākot no ceturtās klases.

Noteikumos nav precizēts, kuru svešvalodu – franču, krievu vai vācu – skolām obligāti jāpiedāvā kā otro svešvalodu. Atlasi nodrošina skolas atbilstoši saviem attīstības mērķiem sadarbībā ar izglītības iestādes pārvaldi. Ministrija norāda, ka liela nozīme svešvalodas izvēlē mācībām ir vecāku un bērnu viedokļiem. Tikpat svarīga loma ir skolu spējai nodrošināt skolotājus ar atbilstošu kvalifikāciju.

Kā liecina 2021.gadā skolās veiktās aptaujas rezultāti par valodu stundām, gandrīz puse skolu Latvijā nepiedāvā izvēli – vairāk nekā 300 skolās krievu valodu māca kā vienīgo otro svešvalodu.

Ministrija skaidro, ka, pieaugot pieprasījumam pēc ES valodām un samazinoties krievu valodas nozīmei un lietojumam, gan ministrija, gan Valsts izglītības centrs (VISC) saņem daudz vecāku sūdzību ar priekšlikumiem nodrošināt ES valodas . otrās svešvalodas nodarbībām.

READ  Visas puses (4. daļa) / pants

Lai pilnveidotu Eiropas Savienības oficiālo valodu mācības, ministrija strādās, lai ieviestu korekcijas pamatizglītības līmenī. Tas nodrošinās, ka Eiropas Savienības oficiālās valodas vai valodas, kuru mācības notiek saskaņā ar starpvaldību līgumiem, skolās tiek mācītas kā otrā svešvaloda skolās.

Pārejas periods ilgs trīs gadus. Ministrija arī sākusi sarunas ar Latvijas Universitāti, lai pārrunātu svešvalodu skolotāju apmācību vai pārkvalifikāciju.

Otrās svešvalodas izvēles tēma tika apspriesta simpozijā valsts un provinču izglītības departamentu vadītājiem un izglītības speciālistiem. VISC vadītāja Liene Voroņenko aicināja izglītības nodaļas pārrunāt situāciju ar izglītības iestādēm ar svešvalodu mācībām.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top