lietotāju stāsti

KĀRLIS SKAUBĪTIS

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
 Pupenu kapi Kārlis Skaubītis (1889.-1929.)   Dzimis 1889. g. 19.aprīlī Krustpils pagasta Pētera un Edītes Skaubīšu ģimenē. Par pirmajiem latvju lidojumiem ir saglabājušies tikai nostāsti un leģendas. Pirmās ziņas sastopamas pēc 1909. gada.

TREPMUIŽA-O.ŠMITS

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
Trepmuiža.   Ir saglabājušās tikai 2 ēkas Daugavpils šosejas malā – dzīvojamā un saimniecības no 19.gs.vidus. Ēkas ļoti nolaistas, bez arhitektoniskās vērtības. Trepmuiža saistās ar O.Šmita vārdu.   Oto Šmits (1891-1956.) Ģeofiziķis, astronoms,...

KŪKAS

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
Kūkas

BAĻOTES ( STIRNU EZERS )

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
Baļotes ezers(Stirnu ezers)   Atrašanās vieta Kūku pagasta ziemeļu daļā. Platība, dziļums            149.2 ha ( pēc pagasta ziņām), 4-6 m...

SŪNU EZERS

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
  Ak tu, Sūnu ezeriņ, Tavu daiļu vainadziņu. Visapkārt zaļas niedres, Vidū vilnis līgojās.       Sūnu ezers Atrašanās vieta             Kūku pagasta ziemeļaustrumu daļā. Ezers...

ASOTES PILSKALNS

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
   Asotes pilskalns   Asotes pilskalns atrodas Daugavas labajā krastā,2 km no Jēkabpils, 10 m augsts. No trim pusēm to norobežo senatnē par Asoti sauktā Dārzupīte. ZA arheoloģiskajos izraukumos (1949.- 54.g, vad.E Šņore) noskaidrots, ka pilskalns bijis apdzīvots...

DZIRKAĻU PILSKALNS

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
Dzirkaļu pilskalns. Dzirkaļu pilskalns atrodas Jēkabpils rajona Kūku pagastā pusotra km uz DR no Kūku stacijas pie Krustpils-Rēzeknes dzelzceļa stacijas. No pilskalna uz dienvidiem turpinās kalnājs, atdalīts ar plašu purvainu ieleju. Purvs izcēlies kādreizējam ezeram...

CIMDU RAKSTI KRUSTPILS NOVADA KŪKU UN VARIEŠU PAGASTOS- brošūra

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
Latviešu cimdi ir unikāla bagātība rakstu daudzveidībā, krāsu salikumā un pielietojumā. Cimdi visspilgtāk izsaka latvisko gaumi, radošo prieku un izdomu, amata prasmi un latvisko pasaules uztveri.Laiks un kodes nežēlo pat vissmalkākos cimdu adījumus un rakstus, arī čaklās...

ATCERAS DZEJOLI,BET KAS IR AUTORS?

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
LAUKU MĀJAS   PAR VISU MĪĻĀKAS MAN VECĀS LAUKU MĀJAS, KAS ĀBEĻZIEDOS IEGRIMUŠAS BALTIEM SLĒĢIEM ZVANA. AIZ VĀRTIEM MEŽŠ UN DRUVAS DZIESMAS TRĪCĒT NENOSTĀJAS, BURB UPĪTES UN TĀLU AIZIET DRUVU LĪGOŠANA.   ŠEIT LAUKOS VECIE OZOLI VĒL ZAĻO BRĪVI UN...

ZĪLĀNI

vizma_l Stāsta par  Latvija 09.12.2008.
ZĪLĀNI Vācot materiālus par Zīlāniem, nācās saskarties ar iestāžu vadītāju neizpratni.Man jautāja : ,, Vai tad ir pilsētas teritorijā?…,, Vajadzēja pārliecināt, ka ir gan.Lai gan ar kartes palīdzību to pierādīt grūti, jo reti kura Jēkabpils pilsētas karte...