AS “Latvijas Gāze” 2023.gada auditētie finanšu rezultāti

Latvijas jeez

Latvijas jeez

AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” auditētie finanšu rezultāti par 2023.gadu

2023.gads uzņēmumam un dabasgāzes tirgiem varētu būt raksturojams ar mazāku stresu un nenoteiktību salīdzinājumā ar izaicinājumiem pilno 2022.gadu, kad darbību būtiski ietekmēja ģeopolitiskie notikumi un izmaiņas normatīvajā regulējumā gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Vienlaikus uzņēmumam bija aktīvi jāstrādā, lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes drošību un stabilitāti un uzlabotu dabasgāzes cenas saviem klientiem, kā arī saglabātu konkurētspēju mainīgos tirgus apstākļos gan Latvijā, gan citos dabasgāzes tirgos, kur uzņēmums darbojas. Ziemas sākumā Eiropas dabasgāzes krātuves (arī Latvijā) bija gandrīz pilnībā aizpildītas. Uzņēmums arī iesūknēja visu nepieciešamo dabasgāzes daudzumu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk tekstā – IPGK), lai nodrošinātu nepārtrauktu gāzes piegādi, tostarp 2023./2024.gada apkures sezonā.

Neskatoties uz mazāku spriedzi dabasgāzes tirgos un zemākām dabasgāzes cenām nekā 2022.gadā, dabasgāzes patēriņš Latvijā un citviet Eiropā joprojām ir zems. Tam ir vairāki iemesli, taču galvenokārt tas ir saistīts ar zemāku aktivitāti rūpniecības sektorā, zemāku pieprasījumu enerģētikas sektorā, siltiem laikapstākļiem un vispārēju ekonomiskās aktivitātes palēnināšanos eirozonā. Tāpat Eiropas Savienība ir apņēmusies brīvprātīgi samazināt dabasgāzes patēriņu par 15% no 2022. gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. martam saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2023/706 (ar grozījumiem Padomes Regulā (ES) 2022/1369 ).

Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko uzņēmums saskārās 2023. gadā, bija dzīvojamo māju dabasgāzes tirgus atvēršana no 1. maija. Neskatoties uz konkurentu agresīvajām mārketinga kampaņām un cenu politiku, uzņēmums veica apjomīgu darbu pie jaunu produktu izstrādes, pārdošanas aktivitātēm, kā arī būtiski mainīja klientu apkalpošanas modeli, kas sniedza rezultātus – pēc vietējās dabasgāzes atvēršanas uz plkst. tirgū, uzņēmums saglabāja procentuāli 86% no mājsaimniecību klientu portfeļa, salīdzinot ar klientu skaitu 2023. gada sākumā.

READ  Ir pagājis gads kopš pirmās ārkārtas situācijas Latvijā / raksts / Eng.lsm.lv

Papildus ir veikts apjomīgs darbs, lai īstenotu uzņēmuma 2022.gada akcionāru lēmumu par uzņēmuma bijušās akciju meitas sabiedrības “GAZO” pārdošanu. Pārdošana tika veiksmīgi pabeigta 2023.gada vasarā – 2023.gada 17.jūlijā tika izpildīti pēdējie priekšnoteikumi pārdošanas darījuma pabeigšanai, un 2023.gada 24.jūlijā tika reģistrēta īpašumtiesību maiņa LR Komercreģistrā ar AS “Eesti Gaas” iegādājoties 100% akciju sabiedrības “Gaso” akciju.

Uzņēmums 2023. gadā strādāja ar zaudējumiem 56,9 miljonu eiro apmērā, salīdzinot ar tīro peļņu 40,8 miljonu eiro apmērā 2022. gadā. Rezultāti skaidrojami ar to, ka uzņēmums pirmo reizi veica uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus valsts budžetā 30,5 miljonu eiro apmērā. miljonu eiro akcionāriem aprēķinātajām dividendēm. Otrais: Uzņēmums 2022.gada beigās iepirkto dabasgāzi (krājumu) pārvērtēja par tā brīža tirgus situācijai atbilstošu cenu un tādējādi izpildīja 2019.gada MK noteikumos Nr.10 par dabasgāzes pārvērtēšanu noteiktās saistības. gāze (akcija). 503 “Par enerģijas lietotāju piegādi agrīnās brīdināšanas deklarācijas un brīdinājuma līmeņa laikā” (turpmāk – Noteikumi). Saskaņā ar noteikumiem Ģenerālkomersantam (Sabiedrībai) laika posmā no 2022.gada 10.augusta līdz 2023.gada 30.aprīlim Nacionālajā gāzes arodbiedrībā bija pienākums rezervēt 1150 GWh dabasgāzes rezerves Nacionālajā gāzes arodbiedrībā, lai apgādātu mājokli. 1150 GWh mēnesī par mājsaimniecībām faktiski piegādāto dabasgāzes apjomu iepriekšējā mēnesī. Lai gan 2022. un 2023. gadā māju apgādei nepieciešamais apjoms bija par 20% mazāks salīdzinājumā ar iepriekšējo trīs gadu vidējo patēriņu, noteikumu rezultātā uz 2023. gada 30. aprīli uzņēmuma rīcībā bija 236 GWh dabasgāzes. inventārs Bilance tiek attiecināta tikai uz mājsaimniecības precēm, kuras nevar pārdot citiem klientiem par tirgus cenām. Tāpat Saeima 2022. gada 14. jūlijā pieņēma likumu “Grozījumi Enerģētikas kodeksā”, kas paredzēja no 2023. gada 1. maija no Enerģētikas kodeksa izslēgt vispārējā tirgotāja definīciju. Uzņēmumam kā ģenerāltirgotājam bija pienākums pārdot dabasgāzi par regulēto tarifu No 2023. gada 1. janvāra, kad tarifs tika apstiprināts, līdz 2023. gada 30. aprīlim. Saskaņā ar tarifu metodiku ģenerāltirgotājam radušos zaudējumus kompensē ar 2023. ieskaitot cenu starpību nākamajā tarifu periodā. Nākamais tarifu periods nav sācies sakarā ar grozījumiem minētajā likumā, un nav noteikta pāreja no regulējamās nozares uz tirgus situāciju, kas kompensētu uzņēmumam radītos zaudējumus regulētajā tirgū. Attiecīgi uzņēmumam saskaņā ar tiesību normām, kas bija spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim, bija tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību, taču kompensācija uzņēmumam netika atlīdzināta. Šobrīd uzņēmums turpina pārrunas ar par enerģētiku atbildīgajām institūcijām par iespējamo iepriekšminētās problēmas risinājumu.

READ  Sabiedriskā doma Latvijā klimata pārmaiņu jautājumos dalās / Raksts

Revidētais gada pārskats tiek publicēts XHTML formātā saskaņā ar vienotā Eiropas elektroniskā formāta (ESEF) ziņošanas prasībām. Gada pārskats pieejams arī šai publikācijai pievienotajā PDF formātā.

Sabiedrība savus nerevidētos saīsinātos starpperioda finanšu pārskatus par 2024.gada trīs mēnešu periodu publicēs 2024.gada 24.maijā.

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāzi”
Direktoru padomes priekšsēdētājs
Igars kalvītis
www.lg.lv

Pielikumi

Hale Hodgson

"Profesionāls problēmu risinātājs. Smalki burvīgs bekona cienītājs. Gamer. Avid alkohola nerd. Mūzikas taktika."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top