Akcionāru ikgadējās pilnsapulces lēmumi

Ikgadējā Telia Lietuva, AB (turpmāk – “uzņēmums” vai “Telia Lietuva”) akcionāru sapulce notika 2021. gada 27. aprīlī.

Visi dalībnieki, kas piedalījās kopsapulcē, iepriekš balsoja rakstiski, aizpildot publisko balsošanu.

Telia Lietuva ikgadējā pilnsapulce nolēma:

 • Uzņēmuma gada konsolidēto un atsevišķo revidēto gada finanšu pārskatu apstiprināšana par 2020. gadu. Uzņēmuma sagatavotais uzņēmuma gada konsolidētais pārskats par 2020. gadu ir iesniegts, revidentu novērtēts un apstiprināts direktoru padomē.
 • Lai sadalītu uzņēmuma peļņu par 2020. gadu šādi: No uzņēmuma sadalāmās peļņas 145 652 tūkstoši eiro piešķirt 58 261 tūkstošus eiro dividenžu izmaksai par 2020. gadu, ti, 0,10 eiro kā dividendes par akciju, un pārnest to uz nākamajā finanšu gadā summa 87,391 tūkstoši eiro kā nesadalītā peļņa (nesadalītā peļņa). Diviem neatkarīgiem Direktoru padomes locekļiem – Tomam Balžekam un Mindaugam Glodam – kā rādītājus (gada maksājumu) 2020. gadam piešķirt kopējo summu 31 280 € jeb 15 640 € katram.

Lietuvas Republikas korporāciju likums paredz dividendes izmaksāt akcionāriem desmitās darba dienas beigās pēc ikgadējās kopsapulces, kurā pieņemts lēmums par peļņas sadali (Tiesību uzskaites diena). Akcionāriem būs saraksts uzņēmuma, tas ir, Telia Lietuva, AB akcionāri būs 2021. gada 11. maijā.

Saskaņā ar Uzņēmējdarbības likumu uzņēmumam dividendes jāizmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad tika pieņemts lēmums par dividendēm. Uzņēmums plāno izmaksāt dividendes par 2020. gadu 2021. gada 25. maijā.

Saskaņā ar Lietuvas likumiem dividendēm, kas izmaksātas fiziskām personām – Lietuvas Republikas rezidentiem un fiziskām personām -, kas dzīvo ārvalstīs, tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturējums 15 procentu apmērā. Dividendes, kas izmaksātas Lietuvas Republikas juridiskām personām un juridiskām personām – ārvalstu rezidentiem, ir pakļautas uzņēmumu ienākuma nodokļa ieturēšanai 15 procentu apmērā, ja likumos nav noteikts citādi.

 • Uzņēmuma atlīdzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšana.
 • UAB „Deloitte Lietuva” ievēlēšana par uzņēmuma revīzijas projektu, lai veiktu uzņēmuma atsevišķo un konsolidēto gada finanšu pārskatu revīziju par 2021. un 2022. gadu un novērtētu uzņēmuma konsolidēto gada pārskatu par 2021. un 2022. gadu. Pilnvarot uzņēmuma vadītāju noslēgt revīzijas pakalpojumu līgumu un noteikt pakalpojumu maksājumus, par kuriem puses ir vienojušās, bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 270 000 (divi simti septiņdesmit tūkstoši) euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) uzņēmuma gada revīzijai kontiem. Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati un konsolidētā gada pārskata novērtējums (ti, 135 000 (simts trīsdesmit pieci tūkstoši) euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) par katru finanšu gadu).
 • Paturot prātā, ka kārtējā uzņēmuma direktoru padomes sēde ir beigusies 2021. gada 26. aprīlī, lai ievēlētu uzņēmuma direktoru padomi uz diviem gadiem:
  Duglass Gordons Lēbs (ieteica Telia Company AB)
  – Miss. Agneta Magdalena Wallmark (ierosināja Telia AB)
  – profesionālis. Claes Johan Ingemar Nycander (ieteica Telia AB)
  – Hanno Matti Makinena kungs (ieteica Telia Company AB)
  – Dovilė Grigienė kundze (kā Telia Company AB ierosināta neatkarīga direktoru padomes locekle)
  Mendogas Gloudas (kā Telia AB ierosināts neatkarīgs valdes loceklis)
READ  Anodox Energy būvēs divas akumulatoru rūpnīcas Latvijā

Duglass Lēbs (Dzimis 1972. gadā) – Telia Lietuva valdes priekšsēdētājs kopš 2020. gada 23. novembra (izvirzījis Telia AB) un Atalgojuma komitejas loceklis. Izglītība: Dienvidu Kvīnslendas Universitāte, Austrālija, MBA; Dienvidāfrikas sertificēto valsts grāmatvežu institūts, dalības apliecība; Dienvidāfrikas universitāte, grāmatvedības zinātņu bakalaurs; Potchefstroom kristīgās augstākās izglītības universitāte, Dienvidāfrika, komercijas bakalaura grāds. Nodarbinātība – Telia Sverige AB (Zviedrija), finanšu direktore. Dalība citu struktūru darbībā: TeliaSonera Mobile Networks AB (Zviedrija), valdes locekle; Sonera Holding BV (Nīderlande), valdes locekle; TeliaSonera UTA Holdings BV (Nīderlande), valdes locekle. Duglasam Lēbam nav tiešas intereses par Telia Lietuva pamatkapitālu.

Agneta Vūlmārka (Dzimis 1960. gadā) – Telia Lietuva direktoru padomes loceklis kopš 2018. gada 25. aprīļa (izvirza Telia AB), Revīzijas komitejas priekšsēdētājs. Izglītība: Stokholmas Ekonomikas augstskola (Zviedrija), BA. Econ, īpašu uzmanību pievēršot grāmatvedībai un finansēm; Stokholmas universitāte (Zviedrija), maģistra grāds ar īpašu uzsvaru uz nodokļiem un ekonomiku. Pieņemšana darbā: Telia AB (Zviedrija), viceprezidente – grupas galvenā kases vadītāja. Dalība citu uzņēmumu darbībā: Telia Insurance AB (Zviedrija), valdes priekšsēdētājs; Zviedrijas pensiju fonds no Tilia (Zviedrija), valdes loceklis; Telia Towers AB (Zviedrija), direktoru padomes loceklis; Skandia Life Insurance (Mutual) (Zviedrija), Vispārējās padomes vēlēšanu izvirzīšanas komitejas priekšsēdētājs. Agnetai Valmarkai nav tiešas intereses par Telia Lietuva kapitālu.

Claes Nikander (Dzimis 1963. gadā) – Telia Lietuva direktoru padomes loceklis kopš 2014. gada 29. aprīļa (izvirza Telia AB), Atalgojuma komitejas priekšsēdētājs. Izglītība: Upsalas universitāte (Zviedrija), MBA; Stenfordas universitāte Palo Alto (ASV), maģistra grāds elektrotehnikā; Linčēpingas Universitātes Tehnoloģiju institūts (Zviedrija), maģistra grāds elektrotehnikā un Linčēpingas universitāte (Zviedrija), dabaszinātņu bakalaurs matemātikā. Darbā pieņemšana: Telia AB (Zviedrija), viceprezidents un izpilddirektora vadītājs, Operations & LED (Lietuva, Igaunija, Dānija) vadība kopējo produktu un pakalpojumu (CPS) vadībā. Dalība citu struktūru darbībā: TT-Netværket P / S (Dānija), Direktoru padomes priekšsēdētājs; Telia Towers AB (Zviedrija), priekšsēdētājs; Telia Danmark A / S (Dānija), valdes priekšsēdētājs; Telia Mobile Holding AB (Zviedrija), valdes priekšsēdētājs; Tilia Nutjanster Norden AB (Zviedrija), valdes priekšsēdētāja; Systecon AB (Zviedrija), direktoru padomes loceklis; Systecon Group AB (Zviedrija), valdes loceklis; Systecon Software AB (Zviedrija), direktoru padomes loceklis; Svenska UMTS-Nät AB (Zviedrija), valdes locekle; Svenska UMTS-License AB (Zviedrija), valdes locekle; Telia Eesti AS (Igaunija), padomes loceklis; Latvijas Mobilais Telefons (LMT) SIA (Latvija), padomes loceklis. Claes Nycander nav tiešas intereses par Telia Lietuva kapitālu.

Hannu Matti Makkinens (Dzimis 1970. gadā) – Telia Lietuva direktoru padomes loceklis kopš 2018. gada 25. aprīļa (izvirzījusi Telia AB). Izglītība: Arizonas Universitāte (ASV), Juridiskā augstskola, tiesību maģistrs (LLM) starptautiskajās uzņēmējdarbības tiesībās, Lapzemes Universitāte (Somija), Juridiskā skola, LLB (tiesību bakalaurs) un tiesību maģistrs. (Tiesību maģistrs) Somijas un Eiropas Savienības tiesībās. Pieņemšana darbā: Telia AB (Zviedrija), viceprezidente un B2B un pārvadātāju juridiskās prakses grupas vadītāja. Dalība citu struktūru darbībā: Telia Finland Oyj (Somija), valdes locekle; Tilts Communications A / S (Dānija), valdes loceklis; Tate SIA (Latvija), padomes loceklis. Hannu Matti Makinenam nav tiešas intereses par Telia Lietuva kapitālu.

Dovila Gregina (Dzimis 1977. gadā) līdz 2021. gada martam bijis Swedenbank Bank, AP, Lietuvas priekšsēdētājs un vadības vadītājs; Swedbank Investicijų Valdymas, UAB, Lietuva, uzraudzības padomes loceklis, Lietuva; Swedenbank Life Insurance tīmekļa vietnes un P&C, Lietuva / Latvija / Igaunija, uzraudzības padomes loceklis; Lietuvas Banku asociācijas direktoru padomes loceklis, Lietuva. Kvalifikācija: Konkordijas universitāte, Viskonsina, ASV, uzņēmējdarbības maģistrs finanšu un vadības informācijas sistēmās. Concordia Starptautiskā universitāte, Igaunija, Igaunija, bakalaura grāds starptautiskajā biznesa administrācijā. Dalība citu organizāciju darbībās: asociācija ‘Lyderė’, Lietuva, dibinātāja un valdes locekle (2017-2019); Jaunā prezidenta organizācijas Lietuvas nodaļa, dibinātājs un direktoru padomes loceklis; UAB Urbo Slėnis, Lietuva, akcionārs (22,5 procenti). Dovilē Grigien nav tiešas intereses par Telia Lietuva kapitālu.

Mindgas gludas (Dzimis 1972. gadā) – neatkarīgs Telia Lietuva direktoru padomes loceklis kopš 2018. gada 25. aprīļa (kā neatkarīgs valdes loceklis, ko izvirza Telia AB), revīzijas un atalgojuma komiteju loceklis. Izglītība: Antverpenes universitāte, UFSIA Biznesa vadības centrs (Beļģija), Uzņēmējdarbības vadības maģistrs (MBA), Viļņas Universitātes Ekonomikas fakultāte (Lietuva), Biznesa vadības bakalaurs (BBA). Darbā pieņemšana: NRD Companies AS (Norvēģija), ģenerāldirektors; Norway Registers Development AS (Norvēģija), ģenerāldirektors; Norvēģijas reģistru attīstības AS Lietuvas filiāle, ģenerāldirektors; NRD Systems, UAB (Lietuva), ģenerāldirektors. Dalība citu organizāciju darbībā: biedrības Žini Ekonomikos Forumas (Lietuva) padomes locekle; Lietuvas Nacionālā komiteja Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fondam, padomes priekšsēdētājs; INFOBALT asociācija (Lietuva), priekšsēdētājs un prezidents; MB Vox Proxima (Lietuva), partnerības biedrs (50%) Mendagas Glodas nav tiešas intereses par Telia Lietuva pamatkapitālu.

Visi ievēlētie direktori tiek uzskatīti par direktoru padomes locekļiem, kas nav izpilddirektori, kā arī Doville Gregene un Mindaugas Glodas kā neatkarīgi valdes locekļi.

 • Pilnvarot uzņēmuma vadītāju izpildīt visus iepriekšminētos lēmumus, parakstīt visus attiecīgos dokumentus un noslēgt visus darījumus, kas nepieciešami iepriekšminēto lēmumu izpildei. Uzņēmuma izpilddirektoram ir tiesības pilnvarot jebkuru citu personu veikt iepriekš minētās procedūras un parakstīt iepriekš minētos dokumentus.
READ  Tallinas osta ir atzīta par uzņēmumu, kas novērtē dabiskāko bioloģisko daudzveidību Baltijas valstīs

ENCL:
– Telia Lietuva, AB konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati, konsolidētais gada pārskats un neatkarīgā revidenta ziņojums par gadu, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī.
– Dividendu sadale 2020. gadam.
– Telia Lietuva, AB Rewards Report 2020
– ievēlētā valdes locekļa CV.

Darius Dioges,
Investoru attiecību vadītājs,
Tālrunis. +370 5236 7878,
E-pasts: [email protected]

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top