Vatikāns saka, ka pāvestam pēc zarnu operācijas veicas labi

Šodien (22. jūnijā) Eiropas Komisija pieņēma pozitīvu novērtējumu par Itālijas atveseļošanās un noturības plānu. Tas ir nozīmīgs solis ceļā uz to, ka ES atkopšanas un noturības mehānisma (RRF) ietvaros piešķīra dotācijām 68,9 miljardus euro un aizdevumus 122,6 miljardus eiro. Šis finansējums atbalstīs kritisko ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu, kas noteikti Itālijas atveseļošanas un noturības plānā. Tam būs liela nozīme, ļaujot Itālijai spēcīgi izkļūt no COVID-19 pandēmijas. Ātrās reaģēšanas fonds – NextGenerationEU centrā – nodrošinās līdz 672,5 miljardiem euro (pašreizējās cenās), lai atbalstītu ieguldījumus un reformas visā ES. Itālijas plāns ir daļa no Eiropas Savienības bezprecedenta saskaņotas atbildes uz COVID-19 krīzi, lai risinātu kopējās Eiropas problēmas, iekļaujot zaļās un digitālās transformācijas, lai veicinātu ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komisija Itālijas plānu novērtēja, pamatojoties uz RRF noteiktajiem kritērijiem. Komisijas analīzē jo īpaši tika apsvērts, vai Itālijas plānā ietvertās investīcijas un reformas atbalsta zaļās un digitālās transformācijas; Veicināt efektīvu Eiropas nodaļā noteikto problēmu risināšanu; Izaugsmes potenciāla, darba vietu radīšanas, kā arī ekonomiskās un sociālās noturības palielināšana. Nodrošināt Itālijas zaļo un digitālo transformāciju Komisijas novērtējums atklāja, ka Itālijas plānā 37% no kopējiem izdevumiem tiek piešķirti pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus. Plāns ietver ieguldījumus liela mēroga renovācijas programmas finansēšanai ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Tas arī paredz pasākumus, lai veicinātu atjaunojamo enerģijas avotu, tostarp ūdeņraža, izmantošanu. Plānā īpašs uzsvars tiek likts uz transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, ieguldot ilgtspējīgā pilsētas mobilitātē un dzelzceļa infrastruktūrā.

Komisijas novērtējums atklāja, ka Itālijas plānā 25% no kopējā piešķīruma tiek piešķirti pasākumiem, kas atbalsta digitālo transformāciju. Digitālās transformācijas atbalstīšanas pasākumi Itālijā ietver investīcijas uzņēmumu digitalizācijas atbalstam un īpaši ātru platjoslas tīklu un 5G savienojamības paplašināšanai. Investīciju mērķis ir arī valsts pārvaldes digitalizācija, paredzot pasākumus valsts pārvaldes, veselības, tieslietu un izglītības nozarēs. Stiprināt Itālijas ekonomisko un sociālo noturību.Komisija uzskata, ka Itālijas plānā ir iekļauts plašs savstarpēji papildinošu reformu un ieguldījumu kopums, kas palīdz efektīvi risināt katru vai svarīgu ekonomisko un sociālo problēmu apakškopu, kas izklāstītas katrai valstij adresētajos ieteikumos, ko Padome adresējusi Itālijai. semestrī Eiropas Savienība 2019. un 2020. gadā. Plāns ietver pasākumus, lai veicinātu valsts finanšu ilgtspēju, palielinātu veselības aprūpes nozares noturību, uzlabotu aktīvās darba tirgus politikas efektivitāti un uzlabotu izglītības rezultātus.

READ  Aļaska ziņo par 2 nāves gadījumiem ar Covid-19, un štatu kopienās joprojām ir augsts saslimšanas gadījumu skaits

Paredzams, ka plāns arī veicinās investīcijas ar mērķi samazināt reģionālās atšķirības, palielināt valsts pārvaldes un tieslietu sistēmas efektivitāti, uzlabot uzņēmējdarbības vidi un novērst šķēršļus konkurencei. Plāns atspoguļo visaptverošu un pienācīgi līdzsvarotu reakciju uz Itālijas ekonomisko un sociālo situāciju, un tādējādi pienācīgi veicina visus sešus pīlārus, kas minēti RRF regulā. Atbalsts lielākajiem investīciju un reformu projektiem Itālijas plānā ir ierosināti projekti sešos lielākajos Eiropas reģionos.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leēna (attēlāViņš teica: “Šodien Eiropas Komisija nolēma dot zaļo gaismu Itālijas atkopšanas un noturības plānam 191,5 miljardu eiro apmērā. Šis bezprecedenta ieguldījumu līmenis kopā ar izšķirošajām reformām palīdzēs atjaunot Itālijas ekonomiku un sagatavot to nākotnei. Es esmu lepns, ka nākamās paaudzes nākamā paaudze palīdzēs Itālijas iedzīvotājiem ar pārliecību un ambīcijām raudzīties nākotnē. Tagad ir īstais laiks apgriezties. Mēs stāvēsim pie jums ik uz soļa, lai nodrošinātu plāna panākumus Itālijā un Eiropa. “

Tie ir īpaši investīciju projekti, kas attiecas uz visiem dalībvalstīm kopīgiem jautājumiem jomās, kas rada darbavietas un izaugsmi un ir nepieciešamas divkāršai pārejai. Piemēram, Itālija ir ierosinājusi 12,1 miljardu eiro energoefektivitātei dzīvojamās ēkās, 32,1 miljardu eiro ilgtspējīgai mobilitātei un 13,4 miljardus eiro uzņēmējdarbības digitalizācijas atbalstam. Novērtējumā arī konstatēts, ka saskaņā ar RRF izvirzītajām prasībām neviens no plānā iekļautajiem pasākumiem būtiski nekaitē videi. Itālijas ieviestie kontroles režīmi ir piemēroti, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses. Plāns sniedz pietiekami detalizētu informāciju par to, kā valsts iestādes novērsīs, atklās un izlabos interešu konfliktus, korupciju un krāpšanu, kas saistīta ar līdzekļu izmantošanu.

“Itālijas plāns sniegs strukturālu stimulu tās ekonomikas izaugsmei un palīdzēs mazināt sociālās un reģionālās atšķirības,” sacīja Valdis Dombrovskis, ekonomikas par cilvēkiem izpilddirektora vietnieks. “Vērienīgas valsts pārvaldes un tieslietu sistēmas reformas, tostarp izmantojot digitalizāciju. līdztekus uzņēmējdarbības vides uzlabojumiem būs daudz, lai novērstu izaugsmes šķēršļus. Centieni samazināt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un padarīt valsts izdevumus efektīvākus padarīs Itālijas ekonomiku taisnīgāku un ilgtspējīgāku. Mēs atzinīgi vērtējam arī plāna sociālos aspektus, īpaši attiecībā uz sociālo mājokļu nodrošināšana, pasākumi, kas nāk par labu dienvidu reģioniem, un tā koncentrēšanās uz izglītības un iespēju uzlabošanu. Rīcība. Tas arī palīdzēs aizsargāt klimatu, paaugstinot ēku energoefektivitāti, veicinot ilgtspējīgu transportu un veicinot atjaunojamo enerģiju. Mēs ceram uz plāno ieviest reālas pārmaiņas uz vietas, tiklīdz tās pilnībā darbosies. ”

READ  Vijole, vijole un simfonijas no Moso Latvija

Nākamie soļi

Komisija šodien pieņēma lēmuma priekšlikumu piešķirt dotācijas 68,9 miljardu eiro un 122,6 miljardu eiro vērtībā aizdevumiem Itālijai no Pārmitināšanas fonda. Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu komisijas priekšlikumu. Padomes apstiprinājums plānam ļautu Itālijai izmaksāt 24,9 miljardu eiro priekšfinansējumu. Tas veido 13% no kopējās summas, kas piešķirta Itālijai. UNHCR atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz atveseļošanās un noturības plānā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Pēc vēl nebijušas krīzes Itālijai šodien ir unikāla iespēja veidot labāku nākotni. Itālija ir iesniegusi reformu un ieguldījumu plānu, kas valstij ļaus risināt problēmas, kas kavējušas ekonomisko attīstību un sociālo progresu. Efektīvāka valsts pārvalde, pasākumi Efektīvāka likumība, palielināta konkurence: mēs vairs nerunājam par sapņu grāmatu, bet gan par detalizētas darba programmas būtiskiem elementiem. Tajā pašā laikā Itālija veiks nozīmīgas investīcijas ilgtspējīgā mobilitāte, atjaunojamā enerģija, uzņēmumu digitalizācija, 5G un īpaši platjoslas tīklu ieviešana, paverot jaunas iespējas visā valstī. Ja Itālija var sasniegt NextGenerationEU panākumus, tā var iezīmēt jaunas, spēcīgākas izaugsmes un ilgtspējīgas nodaļas sākumu. Šo panākumu sasniegšanai vajadzētu būt nākamo gadu pirmajai prioritātei. Eiropa būs ar Itāliju ik uz soļa. “

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top