Uzaicinājuma izsludināšana akciju sabiedrībai

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristīda Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – sabiedrība) uzaicina un paziņo, ka kārtējā akcionāru pilnsapulce. uzņēmuma sapulce notiks 2022.gada 27.jūnijā plkst.10.00 Fagon ielā 20, Rīgā, Latvijā un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

darba kārtība:

  1. Direktoru padomes, valdes un revīzijas komitejas ziņojumi un akreditēta revidenta atzinums.
  2. 2021. gada pārskata apstiprināšana.
  1. Dividenžu sadale par 2021. gadu
  2. 2022. gada pirmā ceturkšņa finanšu pārskatu apstiprināšana
  3. Maksājiet ārkārtas dividendes
  1. Revidenta ievēlēšana un viņa atlīdzības noteikšana.

Uzņēmuma direktoru padome nodrošinās akcionāriem iespēju balsot pirms sapulces un pieslēgties sapulcei attālināti, bez fiziskas klātbūtnes.

Standarta dalības datums sabiedrības kārtējā akcionāru pilnsapulcē ir 2022.gada 15.jūnijs. Tiesības piedalīties ikgadējā akcionāru pilnsapulcē ir tikai tām personām, kuras ieraksta datumā ir akcionāri ar ieraksta datumā tām piederošo akciju skaitu. uzņēmuma akcionāru pilnsapulce, kas notiks 2022.gada 27.jūnijā.

Balsošana pirms akcionāru sapulces

Aicinām visus atbalstītājus uz sanāksmi ierasties rakstiski attālināti, pēc pieprasījuma aizpildot e-pastā pieejamo balsošanas formu (lūgumu nosūtot uz e-pastu: [email protected]). Balsošanas anketa pieejama arī uzņēmuma mājaslapā www.lg.lv Akcionāru sapulču lapā, Centrālās organizētās informācijas krātuves tīmekļa vietnē – csri.investinfo.lv Un akciju sabiedrības “NASDAQ Rīga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com .

Pilnu balsošanas veidlapu lūdzam sūtīt uz:

  • Tīmekļa vietne ar kvalificētu elektronisko parakstu uz uzņēmuma e-pasta adreses [email protected]; vai
  • Papīra formā parakstīts uzņēmuma pasta adresē: Aristīda Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija. Šādā gadījumā balsošanas veidlapa ir jādokumentē vai jāpievieno akcionāra/aģenta kontaktinformācijai (tālruņa numurs un e-pasta adreses), lai uzņēmuma direktoru padome varētu identificēt akcionāru.

Akcionāriem ir tiesības piedalīties sapulcē (tai skaitā aizpildīt un iesniegt balsošanas veidlapu) personīgi vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvaroto personu starpniecību. Balsstiesīgajai personai jāpievieno pilnvaras veidlapa vai jāuzrāda tā klātienē, bet ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem – pie pārstāvības tiesībām dokumentu apliecināšanai vai to uzrādīšanai. Rakstveida pilnvaras veidlapa pieejama arī uzņēmuma mājaslapā – www.lg.lv Akcionāru sapulču lapā, Centrālās organizētās informācijas krātuves tīmekļa vietnē – csri.investinfo.lv Un akciju sabiedrības “NASDAQ Rīga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com .

READ  Apmeklējiet Dubaijas Expo paviljonu Latvijā / Raksts

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsošanas veidlapas saņemšanu. Sabiedrība pēc akcionāru balsošanas veidlapas saņemšanas nekavējoties nosūta akcionāra apstiprinājumu.

Tiks ņemtas vērā visas atbilstoši aizpildītās balsošanas veidlapas, kuras Sabiedrība ir saņēmusi līdz 2022. gada 26. jūnijam.

akcionāru sapulce

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram pēc pieprasījuma jāiesniedz pa e-pastu pieejams pieteikums (lūgumu nosūtot uz e-pastu: [email protected]) un pievieno savas pases/personas ID kartes kopiju. Lietotne ir pieejama arī uzņēmuma vietnē www.lg.lv Akcionāru sapulču lapā, Centrālās organizētās informācijas krātuves tīmekļa vietnē – csri.investinfo.lv Un akciju sabiedrības “NASDAQ Rīga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com.

Aizpildītu pieteikumu ar pievienotu pases vai ID kartes kopiju lūdzam sūtīt uz:

  • Elektroniski parakstīts ar kvalificētu elektronisko parakstu uzņēmuma e-pasta adresē [email protected]; vai
  • Papīra formā parakstīts uzņēmuma pasta adresē: Aristīda Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija.

Akcionāriem jābūt reģistrētiem dalībai sapulcē, ja viņi ir atbilstoši pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2022.gada 21.jūnijam plkst.12.00. Līdzstrādnieki saņems tiešsaistes sapulces piekļuves informāciju pa e-pastu, kas norādīts pieteikuma veidlapā. Pirms sapulces uzņēmuma valde noteiks akcionāra identitāti, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas apliecības kopiju, salīdzinot ar akcionāra vai pārstāvja uzrādīto dokumenta oriģinālu. Balsot sanāksmes laikā būs iespējams, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, izmantojot tiešsaistes Microsoft Teams risinājumu.

Akcionāru sapulces dienā klātesošie akcionāri tiks reģistrēti sapulces vietā no plkst.9.30 līdz 10.00.

Akcionāru pašu kapitāls

5 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai 7 dienu laikā pēc uzaicinājuma uz akcionāru sapulci izsludināšanas akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības pieprasīt sabiedrība, kurai pieder akcionāri. ‘ sapulci, iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus. Papildu darba kārtības jautājumi kopā ar lēmumu projektiem par šiem jautājumiem vai paskaidrojumiem par jautājumiem, par kuriem lēmuma pieņemšanai nav, iesniedzami sabiedrības valdei.

READ  Indiāņi jau tagad var ceļot uz šīm valstīm. Pilns saraksts ir šeit

Akcionāriem ir tiesības 7 dienu laikā pēc akcionāru sapulces uzaicinājuma paziņojuma izsūtīšanas iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem tematiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti tiek izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstisku pieprasījumu, valdei ir jāsniedz viņam nepieciešamā informācija par darba kārtības jautājumiem vismaz 3 dienas pirms akcionāru sapulces. Valde pēc akcionāru pieprasījuma sniedz akcionāru sapulcei informāciju par sabiedrības ekonomisko stāvokli, ciktāl tas nepieciešams objektīvai izskatīšanai un attiecīgā darba kārtības jautājuma izlemšanai.

Sabiedrības akcionāri var iepazīties ar uzņēmuma gada pārskatu, 2022.gada pirmā ceturkšņa finanšu pārskatiem, valdes priekšlikumu par dividenžu sadali, ārkārtas dividenžu izmaksu, lēmumu projektiem, kā arī saņemt papildu informāciju un iesniegt savus ierosinājumus un jautājumus darba kārtībā sākot no 2022.gada 13.jūnija līdz 26.jūnijam darba dienās tikai elektroniski, pieprasījumu nosūtot uz e-pastu: [email protected].

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī uzņēmuma mājaslapā www.lg.lv Akcionāru sapulču lapā, Centrālās organizētās informācijas krātuves tīmekļa vietnē – csri.investinfo.lv Un akciju sabiedrības “NASDAQ Rīga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com.

Kopējais akciju apjoms un kopējais balsstiesīgo akciju apjoms uzņēmumā ir 39,9 milj.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde

vairāk informācijas:
Sandra Guxta
Tālrunis +371 67374369
E-pasts: [email protected]

Apvienotajā dienesta valdē “Latvijas Gāze”

Latvijas Gāze ir viens no enerģētikas nozares līderiem Baltijas reģionā.

Mūsu mērķis ir nostiprināt Latvijas Gāzes koncerna vadošās pozīcijas Latvijas un Baltijas enerģētikas tirgū, kļūstot par pirmo klientu izvēli dabasgāzes piegādātāju vidū un nodrošinot uzticamāko dabasgāzes piegādi visam reģionam.

Dabasgāze tiek vairumtirdzniecība un pārdota biznesa klientiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēc Somijas gāzes tirgus atvēršanas 2020. gada 1. janvārī Latvijas Gāze ir veiksmīgi uzsākusi dabasgāzes tirdzniecību arī Somijā. Ģimenes sektorā Latvijas Gāze ir lielākais un ievērojamākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.gadā, integrējot Latvijas gāzes infrastruktūru un uzņēmumus, tika izveidots valsts kopuzņēmums “Latvijas Gāze”. Uzņēmuma privatizācija tika uzsākta 1997.gadā un pabeigta 2002.gadā. Kopš 1999.gada 15.februāra akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga Fondu biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības izveidot dabasgāzes tirgu un privatizācijas līguma termiņa beigas starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem, AS konsolidētais transportēšanas un uzglabāšanas operators “Conexus Baltic Grid” gada sākumā tika atdalīts no Latvijas Gāzes. 2017.g., kam sekoja sadales sistēmas operatora AS “Gāze” atdalīšana 2017.gada 1.decembrī.

READ  Ukrainas cīņa par savu identitāti aizsākās jau vairāk nekā gadsimtu senā pagātnē – un tā negrasās apstāties

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top