Paziņojums par VALMIERAS STIKLA IEDRA, AS Rīgas Fondu birža akcionāru ārkārtas pilnsapulci: VSS1R

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA IEDRA” valde, reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, Latvija, LV-4201 (turpmāk – sabiedrība) pēc akcionāra “Duke I S.” pieprasījuma. à rl aicina un paziņo par to Neparasts gUzņēmuma akcionāru pilnsapulce notiks 2021. gada 29. martā pulksten 12.00 Cempu ielā, Valmierā, LV-4201, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus..

darba kārtība:

  1. Krājumu izslēgšana no regulētā tirgus.
  2. Padomes ievēlēšana un padomes atlīdzības noteikšana

Standarta datums dalībai uzņēmuma ārkārtas akcionāru sapulcē Ir 2021. gada 19. marts. Tiesības piedalīties uzņēmuma ārkārtas akcionāru sapulcē ir tiesības tikai tām personām, kuras reģistrācijas dienā ir akcionāri ar akciju daudzumu, kas viņiem pieder reģistrācijas dienā. 2021. gada 29. martā.

Balsot pirms akcionāru sapulces

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli Latvijas Republikā Covid-19 pandēmijas dēļ, ar mērķi saglabāt akcionāru, uzņēmuma darbinieku, kā arī sabiedrības veselību, mēs aicinām visus akcionārus apmeklēt sapulci rakstiskā režīmā , aizpildot balsošanas veidlapu, kas tiek publicēta kopā ar šo paziņojumu un būs pieejama arī uzņēmuma mājas lapā – www.valmiera-glass.com, Centrālajā organizētās informācijas glabāšanas vietā – www.oricgs.lv Un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com .

Lūdzu, nosūtiet aizpildīto balsošanas veidlapu uz:

  • Vietne ar kvalificētu elektronisko parakstu uz uzņēmuma e-pasta adreses [email protected]; vai
  • Papīra formā, parakstīts uz uzņēmuma pasta adreses: Cempu iela 13, Valmiera, Latvija, LV-4201. Šajā gadījumā, Balsošanas forma un akcionāru kontaktinformācija ir jādokumentē (Tālruņa numurs un e-pasta adreses) ir pievienoti, lai uzņēmuma valde varētu identificēt akcionāru.

Akcionārs, kurš balsoja pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsošanas formas saņemšanu. Pēc akcionāru balsojuma veidlapas saņemšanas uzņēmumam nekavējoties jānosūta akcionāra apstiprinājums.

Balsošanā tiks ņemtas vērā visas pareizi aizpildītās balsošanas veidlapas, ko uzņēmums saņēmis Līdz 2021. gada 28. martam.

READ  Bailes no veikalu zādzībām cenu kāpuma dēļ Latvijā / Raksts

Akcionāru sapulce

Ņemot vērā Latvijas Republikas valdības ieviestos ierobežojumus Covid-19 pandēmijas dēļ, akcionāru sapulce notiks ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, izmantojot tiešsaistes risinājumu Google Meet.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram jāiesniedz pieteikums, kas tiks publicēts kopā ar šo paziņojumu un būs pieejams arī uzņēmuma tīmekļa vietnē – www.valmiera-glass.com, Centrālajā organizētās informācijas glabāšanas vietā – www.oricgs.lv Un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com Un pievienojiet viņa pases vai personas apliecības kopiju.

Lūdzu, nosūtiet aizpildīto pieteikumu ar pievienotu pases vai personas apliecības kopiju uz:

  • Vietne ar kvalificētu elektronisko parakstu uz uzņēmuma e-pasta adreses [email protected]; vai
  • Papīra formā, parakstīts uz uzņēmuma pasta adreses: Cempu iela 13, Valmiera, Latvija, LV-4201.

Akcionāriem jābūt reģistrētiem dalībai sapulcē, ja viņi ir pienācīgi pieteikušies dalībai līdz 2021. gada 26. martam plkst. 17:00. Dalībnieki saņems tiešsaistes sapulces piekļuves informāciju pa pieteikuma veidlapā norādīto e-pastu. Pirms sapulces uzņēmuma valde, pamatojoties uz iesniegto pases vai ID kartes kopiju, noteiks akcionāra identitāti un salīdzinās to ar akcionāra vai pārstāvja uzrādīto dokumenta oriģinālu. Balsošana sapulces laikā būs iespējama tikai ar balsošanas biļeti, kas ir elektroniski parakstīta ar kvalificētu elektronisko parakstu un tiešsaistē nosūtīta uz uzņēmuma e-pasta adresi. [email protected].

Akcionāru pašu kapitāls

Akcionāriem ir tiesības piedalīties sapulcē (ieskaitot balsošanas formas aizpildīšanu un iesniegšanu) personīgi vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarotu personu starpniecību. Pilnvarotajai personai jāpievieno balsošanas veidlapa vai reģistrācijas pieteikums ar pilnvaru, un ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno balsošanas veidlapa vai reģistrācijas pieteikums. Visām pilnvarām jābūt parakstītām ar kvalificētu elektronisko parakstu vai arī notariāli apliecinātām vai legalizētām / apliecinātām Apostille, ja to prasa likums (rakstiskā pilnvara ir pieejama arī uzņēmuma vietnē – www.valmiera-glass.com, Centrālajā organizētās informācijas glabāšanas vietā – www.oricgs.lv Un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com).

READ  Luterāņi Vācijā, Latvijā un ASV atzīmē īpašu jubileju

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 uzņēmuma kapitāla, 7 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas ir tiesības pieprasīt korporācijai, kas rīko akcionāru sapulci, iekļaut papildu jautājumus sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kuri ierosina iekļaut papildu jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā, jāiesniedz lēmuma projekts par jautājumiem, kurus viņi ierosina iekļaut darba kārtībā, vai jāpaskaidro jautājumi, kurus nav plānots atrisināt. Apstiprināts iestādei, kas rīko akcionāru sapulci. Akcionāriem ir tiesības 7 dienu laikā pēc paziņojuma par uzaicinājumu uz akcionāru sapulci iesniegšanas iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā uzskaitītajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības sapulces laikā iesniegt lēmumu projektus par tēmām, kas iekļautas akcionāru sapulces darba kārtībā, ja visi lēmumu projekti, kas tika iesniegti akcionāru sapulcei, tiek izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs iesniedz rakstisku pieprasījumu direktoru padomei vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces, tad valdes pienākums ir sniegt viņam nepieciešamo informāciju par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem vismaz 3 dienas pirms akcionāru sapulces. Pēc akcionāru pieprasījuma valdes pienākums ir sniegt akcionāru sapulcei informāciju par uzņēmuma ekonomisko situāciju tiktāl, cik tas nepieciešams objektīvai pārskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par darba kārtībā uzskaitīto attiecīgo jautājumu.

Uzņēmuma akcionāri var uzzināt par lēmumu projektiem, kā arī saņemt papildu informāciju, iesniegt savus ierosinājumus un uzdot jautājumus darba kārtībā, sākot no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 28. martam, darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu : [email protected].

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām ir pieejama arī uzņēmuma mājas lapā – www.valmiera-glass.com, Centrālajā organizētās informācijas glabāšanas vietā – www.oricgs.lv Un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com.

Kopējā akciju un balsstiesīgo akciju summa uzņēmumā ir 23903205.

READ  Latvija atsauc licenci Krievijas Pirmā kanāla retranslācijai

VALMIERAS STIKLA IEDRA, AS direktoru padome

Papildus informācija:
VALMIERAS STIKLA IEDRA, AS
Tālrunis: +371 6420 2216
E-pasts: [email protected]

  • Juridiskā pilnvara

  • registration_template_AR

Hale Hodgson

"Profesionāls problēmu risinātājs. Smalki burvīgs bekona cienītājs. Gamer. Avid alkohola nerd. Mūzikas taktika."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top