Paziņojums par Ēģiptes Arābu Republikas ikgadējās kopsapulces rīkošanu


AS Merko Ehitus, reģistrācijas kods 11520257, kas atrodas Järvevana tee 9G, Tallina, 11314, valde rīkos AS Merko Ehitus kārtējo akcionāru pilnsapulci plkst. Ceturtdien, 2023. gada 4. maijā, plkst.13.00 Nordic Hotel Forum kongresu centrā (Viru laukums 3, Tallina).

Akcionāru grupa, kas ir tiesīga piedalīties pilnsapulcē, tiks noteikta 7 dienas pirms akcionāru pilnsapulces, t.i., 2023.gada 27.aprīlī, kad tiks slēgti norēķinu sistēmas darbi. Sapulces dalībnieku reģistrācija tiks atklāta 2023.gada 4.maijā plkst.12.30.

Kopējais akciju un ar akcijām saistīto balsstiesību skaits paziņojuma par kārtējo pilnsapulci publicēšanas dienā ir 17 700 000.

Lai veicinātu ilgtspējību, ir lietderīgi pirms kārtējās kopsapulces balsot par lēmumu projektiem elektroniski. Izvairoties no braukšanas uz sapulci un no tās, jūs ietaupāt degvielu un samazina ietekmi uz vidi. Direktoru padome iesaka akcionāriem rīkoties ilgtspējīgi.

Lai balsotu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, akcionāriem ir jāaizpilda balsošanas kartīte – balsošanas biļetens ir pievienots paziņojumam par pilnsapulces sasaukšanu Merko Ehitus lapā Nasdaq Baltijas fondu biržas mājaslapā (https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/EE3100098328/news), kā arī Merko Ehitus vietne (https://group.merko.ee/en/investors/). Digitāli aizpildīts vēlēšanu biļetens jāparaksta un jānosūta valdei pa e-pastu uz norādīto adresi [email protected] ne vēlāk kā 2023.gada 3.maijā plkst.16:00. Precīza elektroniskās balsošanas organizēšanas kārtība pievienota arī paziņojumam par kopsapulces rīkošanu minētajās interneta vietnēs.

AS Merko Ehitus vairākuma akcionārs AS Riverito ir informējis valdi par nodomu balsot par lēmumu projektiem, kas sagatavoti saistībā ar darba kārtības jautājumiem.

Kopsapulces darba kārtība un AS Merko Ehitus padomes priekšlikumi par darba kārtības jautājumiem:

1. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana

READ  2. atjauninājums - ECB Schnabel saka, ka obligāciju pirkšanas apjoms zaudē savu nozīmi

Padome ierosina apstiprināt AS Merko Ehitus 2022. finanšu gada pārskatu.

2. Dividenžu sadale

Uzraudzības padome ierosina:
(i) 2022. finanšu gada tīrās peļņas apstiprināšana 34 639 747 euro apmērā;

(ii) izmaksāt kopumā 17 700 000 eiro kā dividendes no iepriekšējo periodu tīrās peļņas, kas ir 1,00 eiro par akciju;
– Tiesības saņemt dividendes būs akcionāriem, kuri ir reģistrēti AS Merko Ehitus akciju reģistrā uz norēķinu sistēmas darbības beigām 2023.gada 5.jūnijā;
– attiecīgi akcijām piesaistīto tiesību maiņas datums (iepriekšējais datums) noteikts 2023.gada 2.jūnijā; Sākot ar šo datumu, persona, kas iegādājas akcijas, nav tiesīga saņemt dividendes par 2022. finanšu gadu;
– Dividendes akcionāriem tiks izmaksātas 2023.gada 16.jūnijā, pārskaitot attiecīgo summu uz akcionāru vērtspapīru kontam piesaistītu norēķinu kontu;
(3) Atlikušo tīrās peļņas daļu atstājot nesadalītu.

3. Revidenta iecelšana 2023.-2025.fiskālajam gadam

Padome ierosina par AS Merko Ehitus revidentu laika periodam no 2023. līdz 2025. finanšu gadam iecelt auditorfirmu AS PricewaterhouseCoopers un samaksāt auditorfirmai par revīziju saskaņā ar līgumu, kas tiek noslēgts ar AS PricewaterhouseCoopers.

4. Uzraudzības padomes locekļu ievēlēšana

Uzraudzības padome ierosina:
(i) Apstiprināt padomes locekļu skaitu 3 (trīs) līdz 06.05.2025.;
(2) Par padomes locekļiem ievēlēt Toomas Annus un Indrek Neivelt uz pilnvaru termiņu no 2023.gada 05.maija līdz 2026.gada 6.maijam (ieskaitot), tas ir, uz trīs gadiem.

organizatoriskie jautājumi
Lai reģistrētu dalībniekus plenārsēdei, lūdzam iesniegt:
– pase vai personas apliecība (personas karte) kā personu apliecinošs dokuments fiziskām personām, kas veic ieguldījumu; Nepieciešama arī atbilstoši sagatavota pārstāvju pilnvara.
– juridiskās personas pārstāvjiem – akcionāriem ir jāiesniedz izraksts no attiecīgā (komerc)reģistra, kurā juridiskā persona ir reģistrēta, kas nosaka fiziskās personas tiesības pārstāvēt akcionāru (juridiskā pārstāvība), un pase vai personas apliecība ( pārstāvja personas apliecība; Ja pārstāvības veids nav likumiskā pārstāvība, jāuzrāda arī atbilstoši noformēta pilnvara (darījuma piešķirtās pilnvaras), kā arī pārstāvja pase vai personas apliecība (personas karte). Lūdzam ārvalstī reģistrētas juridiskās personas reģistrācijas dokumentus (izņemot neapliecinātu pilnvaru) legalizēt vai noraidīt, ja starptautiskajā līgumā nav noteikts citādi. AS Merko Ehitus kā pilnsapulces dalībniekus var reģistrēt arī akcionārus, kas ir ārvalstī reģistrētas juridiskas personas, ja visa nepieciešamā informācija par juridisko personu un attiecīgo pārstāvi ir sniegta notariāli apliecinātā pilnvarā, kas izsniegta pārstāvim. ārvalstī, un Igaunijā atzīta pilnvara .

READ  Eiropas Centrālā banka: ar “mērenu stagnāciju” nepietiek, lai cīnītos ar inflāciju

Par pārstāvja iecelšanu un pilnvaras atsaukšanu akcionārs var paziņot AS Merko Ehitus pirms pilnsapulces, iesniedzot elektroniski parakstītu pilnvaru un citus nepieciešamos dokumentus pa e-pastu uz šādu adresi: [email protected]; Vai arī nogādāt rakstisku un parakstītu pilnvaru un citus nepieciešamos dokumentus papīra formātā AS Merko Ehitus birojā, Pärnu mnt 141, Tallinā (darba dienās no 10:00 līdz 16:00) ne vēlāk kā līdz 2023.gada 3.maija plkst.16. :00, izmantojot pievienotās veidlapas Paziņojums par pilnsapulci ir ievietots Merko Ehitus lapā Nasdaq Baltic mājaslapā (https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/EE3100098328/news), kā arī Merko Ehitus vietne (https://group.merko.ee/en/investors/). Kopsapulcē pirms kopsapulces ir iespējams balsot elektroniski saskaņā ar Direktoru padomes noteikto elektroniskās balsošanas organizēšanas kārtību. Kopsapulcē balsot pa pastu nav iespējams.

AS Merko Ehitus 2022. finanšu gada pārskats un revidentu ziņojums pieejami Nasdaq Baltic tīmekļa vietnes Merko Ehitus lapā plkst. https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/EE3100098328/news Grupas mājaslapā plkst https://group.merko.ee/en/investors/.

Dokumenti, kas saistīti ar AS Merko Ehitus akcionāru kārtējo pilnsapulci, tostarp lēmumu projekti, 2022. finanšu gada pārskats, revidenta ziņojums, dividenžu priekšlikums, ziņojums par padomes darbību 2022. finanšu gadā un Direktoru padomes noteiktā elektroniskās balsošanas organizēšanas kārtība, kas pieejama no 2023. gada 10. aprīļa AS Merko Ehitus mājaslapā https://group.merko.ee/en/investors/. Jautājumus par kārtējās kopsapulces darba kārtību var sūtīt uz e-pasta adresi [email protected]. Jautājumi un atbildes tiks atklātas AS Merko Ehitus mājaslapā (https://group.merko.ee/en/investors/).

Akcionāriem ir tiesības pilnsapulcē no valdes saņemt informāciju par AS Merko Ehitus darbību. Valde var atteikties sniegt informāciju, ja ir pamats uzskatīt, ka tas var radīt būtisku kaitējumu sabiedrības interesēm. Gadījumā, ja Direktoru padome atsakās sniegt informāciju, akcionārs var lūgt pilnsapulci lemt par akcionāra lūguma likumību vai divu nedēļu laikā pēc pilnsapulces iesniegt prasību tiesā, lai uzlikt par pienākumu Direktoru padomei sniegt informāciju.

READ  Avoti saka, ka jaunās ES sankcijas pret Krieviju ietver tēraudu, luksusa preces, lidmašīnu degvielu un daudz ko citu - NBC 6 South Florida

Akcionāri, kuru akcijas pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no AS Merko Ehitus pamatkapitāla, lēmuma projektu par katru darba kārtības jautājumu var iesniegt sabiedrībā ne vēlāk kā 3 dienas pirms pilnsapulces, tas ir, līdz 2023.gada 1.maijam. un nosūtīt to rakstiski uz adresi Tālāk: AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.

Akcionāri, kuru akcijas pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no AS Merko Ehitus pamatkapitāla, var pieprasīt papildu jautājumu iekļaušanu pilnsapulces darba kārtībā, ja attiecīgs pieteikums iesniegts ne vēlāk kā 15 dienas pirms pilnsapulces. Līdz 2023. gada 19. aprīlim pēc adreses: AS Merko Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallina.

Andress Trinks
Direktoru padomes priekšsēdētājs
AS Mirco AETOS
+372 650 1250
[email protected]

AS Mirco AETOS (group.merko.ee) Grupas uzņēmumi, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstību un ēku un infrastruktūras būvniecību. Mēs veidojam labāku dzīves vidi un veidojam nākotni. Mēs darbojamies Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā. 2022. gada beigās koncernā strādāja 661 cilvēks, un koncerna ieņēmumi 2022. gadā bija 410 miljoni eiro.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top