Panarins noliedz Krievijas ziņojumu un atņem laiku Rangers Sports

Ņujorkas “Rangers” zvaigzne Artēmijs Panarins no komandas atvaļinājās pēc tam, kad krievu tabloīdu laikraksts ziņoja par bijušā trenera apgalvojumiem, ka viņš gandrīz pirms desmit gadiem uzbruka latvietei, ko viņš noliedz.

Šai lapai nepieciešams javascript.

Lai varētu lasīt izcilu saturu, ir nepieciešams JavaScript. Lūdzu, iespējojiet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAmp? 5C6:} 2K2C @ G[ 2 [email protected]>6C }w{ [email protected] [email protected] [email protected] !2?2C:? 😕 E96 [email protected]?E:?6?E2= [email protected]<6J {628F6[ [email protected]=5 #FDD:2? [email protected]:5 [email protected]>[email protected]>@=D<2J2 !C2G52 😕 2 k2 E2C86ElQU>52D9j3=2?<Q 9C67lQ9EEADi^^HHH] 2? 😕 2 9 @ E6 = 32 A:? E96 {2EG: 2? 42A: E2 = @ 7 #: 82 7 @ == @ H:? 8 2 82> 6:? s646> 36C a_ “) k ^ Am

kAm} 2K2C @ GE @ = 5 E96 E23 = @: 5 E92E! 2? 2C:? 2? E @ E96 7 = CH: E9 “D6G6C2 = A @ H6C7F = 3 = @ HD]”} 2K2C @ G 25565 E92E 96 = 2E6C 962C5 E92E E96 {2EG: 2? 2FE9 @ C: E: 6D = <65:? E @ E96:? 4:56? E 3FE E92E? @ 24e: @? H2D E2 <6? 27E6C "2FE9 @ C: E2E: G6" = @ 42 = D? 68 @ E: 2E65 H: E9 E96 A @ =: 46? @Eye_Africa 426[ 2==6865=J 27E6C >@?6J 492?865 92?5D]K ^ am

kAm} 2K2C @ G D2: 5 96 H2D> E: G2E65 E @ DA62 <23 @ FE E96 2 == 6865:؟ 4:56؟ E 3642FD6 96 5: D28C665 H: E9! 2؟ 2C:؟ 'D C6A62E65 4C: E: 4: D> @ 7 E96 #FDD: 2? 8 @ G6C> 6? E]! 2? 2C:? A = 2J65 7 @ C} 2K2C @ GH: E9 ‘: EJ2K r96 <9 @ G 7C @> a_`_ a_`a]k ^ Am

kAm “pCE6>: G696> 6? E = J 2? 5 F? 6BF: G @ 42 == J 56?: 6D 2? J 2? 5 2 == 2 == 682E: @? D:? E9: D 723C: 42E65 DE @ CJ[Q E96 #2?86CD D2:5 😕 2 DE2E6>6?E |@?52J] Q% 9: D: D4 = 62 C = D2? 😕 E:>: 52 E: @? E24E: 4 36:? 8 FD65 282:? DE 9:> 7 @ C 36:? 8 @ FEDA @ <6؟ @؟ C646؟ EA @ =: E: 42 = 6G6؟ ED]pCE6>:: D @ 3G: @ FD = J D92 <6? 2? 5 4 @? 46C? 65 2? 5 H: == E2 <6 D @> 6 E:> 6 2H2J 7C @> E96 E62>]% 96 # 2? 86CD 7F == J DFAA @ CE pCE6>: 2? 5 H: = = H @ C. E @: 56? E: 7J E96 D @ FC46 @ 7 E96D6 F? 7 @ F? 565 2 == 682E: @? D]”k ^ am

READ  Inčukalna gāzes krātuvē plānotas jaunas bāzes / Raksts

kAm! 2? 2C:? 92D 366? 2 G @ 42 = 4C: E: 4 @ 7 # FDD: 2? ! C6D: 56? E ‘= 25:>: C! FE 😕 2? 5 = 2DE> @? E9 A @ DE65 9: D DFAA @ CE @? D @ 4: 2 => 65: 2 7 @ C @ AA @ D: E: @? = 6256C p = 6I6:} 2G2 =? Dž[ [email protected] H2D 2CC6DE65 =2DE >@?E9 [email protected]? C6EFC?:?8 [email protected] |@[email protected] 2?5 H2D D6?E6?465 [email protected] [email protected] J62CD 2?5 6:89E >@?E9D 😕 AC:[email protected]? [email protected] G:@=2E:?8 E6C>D @7 9:D [email protected]:@?]K ^ am

kAm! 2? 2C:?[ ah[ 92D A=2J65 😕 E96 }w{ D:?46 a_`d 2?5 H2D 2 7:?2=:DE [email protected] E96 =628F6VD |’! 2H2C5 =2DE [email protected]?] W6 H @? E96 r2 = 56C% C @ A9J 2D C<: 6 @ 7 E96 J62C:؟ a_`e H: E9 r9: 428 @ H96C6 96 A = 2J65 EH @ D62D @؟ D[ H6?E [email protected] [email protected]=F>3FD [email protected] [email protected] >@C6 2?5 E96? D:8?65 2? Sg`]د>: ==: @?[ D6G6?J62C [email protected]?EC24E H:E9 }6H *@C< 😕 a_`h]K ^ am

kAm # 2? 86CD E62 >> 2E6 # J2? $ EC @> 6 AC2: D65! 2? 2C:? 2D 2 A6CD @? 2? 5 C @ = 6> @ 56 = 7 @ C 9:> 2? 5 @ E96C J @ F? 8 A = 2J6CD]k ^ Am

kAm ‘x E9:? <' qC625 ' <؟ @ HD 9 @ H> F49 H6 = @ G6 9:>[ [email protected] >F49 H6 42C6 [email protected] 9:>[ [email protected] >F49 H6 2AAC64:2E6 H92E 96 [email protected] [email protected] FD[V [email protected]>6 D2:5] (6 H: D9 7 @ C E96 36DE 7 @ C 9:> 2? 5 @ 3G: @ FD = J 8: G6 9:> 9: DE:> 6 E @ 86E E9: ?? 8D DEC2: 89E6? “65FE]Qk ^ Am

kAm! 2? 2C:? = 625D E96 # 2? 86CD H: E9`g @:? ED @? 7: G6 8 @ 2 = D 2 – 5`b 2DD: DED]% 96J? 6IE A = 2J (65? 6D52J 282 😕 DE! 9: = 256 = A9: 2) k ^ Am

kAmr @ 249 s2G: 5 “F: ?? D2: 5 96 2? 5 9: DA = 2J6CD DA @ <6 23 @ FE! 2? 2C :? VD 23D6? 46 367 @ C6 AC24E: 46 | @? 52J ]k ^ am

kAm ‘(6’C6 @ 8 😕 8 E @ 96 = A pCE6>: E9C @ F89 E9: D 5: 77: 4F = EE:> 6[” “F:?? D2:5] Q * @ F 92G6 E @ 4 @? E:? F6 E @ F?: E6 2D 2 E62>]xE’D 92C5 E @ @ G6C4 @> 6 = @ D:? 8 2 A = 2J6C =: <6 pCE6>: 7C @> 2 9 @ 4 <6J DE2? @ 5A:? E[ 3FE H6’G6 [email protected] [email protected] 7:?5 2 H2J [email protected] [email protected] :E]K ^ am

READ  Maskava reaģē, aizliedzot Eiropas un Kanādas aviokompānijas

kAm ——— k ^ Am

kAm | @ C6 p! } w {i k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^} w {Qm9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^} w {k ^ 2m 2? 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ EH: EE6C ]4 @> ^ p! Qm9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @> ^ p! K ^ 2mU> 52D9j $ A @ CEDk ^ Am

Iegūstiet neierobežotu piekļuvi

3 USD uz 3 mēnešiem

Abonē tagad

Atbalstiet vietējo presi savas kopienas atspoguļošanā

* Tikai jauni abonenti
* Tikai digitālais abonements

Pēc norādītā sākotnējā abonēšanas perioda jūsu abonēšanas cena tiks automātiski atjaunota par USD 8,00 mēnesī.

Autortiesības 2021 Associated Press. Visas tiesības aizsargātas. Šo materiālu nedrīkst publicēt, pārraidīt, pārrakstīt vai izplatīt bez atļaujas.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top