Ministrijas ziņojumā/rakstā teikts

Aptaujā secināts, ka sabiedrībā kopumā romu pārstāvji saskaras ar ļoti lielu diskrimināciju, norāda gandrīz puse aptaujāto (46%).

Tomēr izplatītākā diskriminācijas forma Latvijā ir vecuma diskriminācija, kad cilvēks tiek uzskatīts vai nu par jaunu, vai par vecu (51% aptaujāto).

Trešajā vietā ierindojas diskriminācija rases dēļ – tam uzskata 44% aptaujāto.

Pētījumā iegūtie dati liecina, ka 40% Latvijas sabiedrības ir saskārušies ar diskrimināciju vienā vai otrā veidā. Tomēr ministrija norādīja, ka, lai gan šī diskriminācija ir plaši izplatīta, tā var arī norādīt uz to, ka cilvēki ir vairāk gatavi runāt par šo tēmu nekā iepriekš.

“Iespējams, ir novērota diskriminācijas izplatības palielināšanās, taču var pieaugt arī spēja atpazīt diskrimināciju sabiedrībā kopumā. Iespējams arī, ka kopienas locekļi jūtas pārliecinātāki un drošāki, ļaujot viņiem runāt. par viņu piedzīvoto diskrimināciju.

Diskriminācija ir nepamatota atšķirīga attieksme dzimuma, rases, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, reliģiskās vai politiskās pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, īpašuma, ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citu nepamatotu iemeslu dēļ.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli un izpratni par diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un salīdzināt iegūtos datus ar “Eirobarometra” pētījuma rezultātiem. par diskrimināciju Eiropas Savienībā, kas veikta 2019. gadā.

Aptaujas rezultāti un informācija tiks izmantota, veidojot turpmāko sociālās iekļaušanas politiku.

Pētījumu 2022. gada oktobrī un novembrī veica Berg Research, un tajā piedalījās 1056 pieaugušie vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī 217 jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem, 134 cilvēki, kas identificēti kā seksuālo minoritāšu pārstāvji, un 229 cilvēki ar reģistrētu invaliditāti.

Pilns ziņojums pieejams (latviešu valodā) Sociālās labklājības ministrijas mājaslapā: https://www.lm.gov.lv/lv/sabiedriskas-domas-aptauja-par-sabiedribas-izpratni-par-diskriminacijas-aspektiem-28122022

READ  Taivānas viesu grupa cer uz tehnisko sadarbību ar Latviju un Lietuvu

Hale Hodgson

"Profesionāls problēmu risinātājs. Smalki burvīgs bekona cienītājs. Gamer. Avid alkohola nerd. Mūzikas taktika."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top