Marijas Skłodowska-Kirī vārdā nosauktie pasākumi: UNHCR 2021. gadā atbalsta pētniekus un organizācijas ar 822 miljoniem eiro

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pozitīvu Latvijas atveseļošanās un noturības plāna novērtējumu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, lai ES atkopšanas un noturības mehānisma (RRF) ietvaros piešķirtu 1,8 miljardus eiro dotācijām. Šis finansējums atbalstīs kritisko ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu, kas noteikti Latvijas atveseļošanas un noturības plānā. Tam būs liela loma, dodot Latvijai iespēju spēcīgi izkļūt no COVID-19 pandēmijas.

RRF – NextGenerationEU centrā – nodrošinās līdz 672,5 miljardiem euro (pašreizējās cenās), lai atbalstītu ieguldījumus un reformas visā ES. Latvijas plāns ir daļa no Eiropas Savienības bezprecedenta saskaņotas reakcijas uz COVID-19 krīzi, lai pārvarētu kopējās Eiropas problēmas, iekļaujot zaļās un digitālās transformācijas, lai veicinātu ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komiteja novērtēja Latvijas plānu, pamatojoties uz RRF noteiktajiem kritērijiem. Komisijas analīzē tika apsvērts, vai Latvijas plānā paredzētās investīcijas un reformas atbalsta zaļās un digitālās transformācijas; Veicināt efektīvu Eiropas nodaļā noteikto problēmu risināšanu; Izaugsmes potenciāla, darba vietu radīšanas, kā arī ekonomiskās un sociālās noturības palielināšana.

Zaļās un digitālās transformācijas nodrošināšana Latvijā

Ekspertu grupas novērtējums atklāja, ka Latvijas plānā 38% no kopējā piešķīruma tiek piešķirti pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus. Plānā īpašs uzsvars tiek likts uz ilgtspējīgu mobilitāti, ieguldot līdzekļus, lai palīdzētu atjaunot transporta tīklus Rīgas metropoles rajonā. Tas ietver pasākumus dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai un elektrotīkla modernizēšanai. Plāns ietver arī pasākumus pielāgošanai klimata pārmaiņām, ieguldot plūdu un ugunsgrēku novēršanā.

Komisijas novērtējums atklāja, ka Latvijas plānā 21% no kopējā piešķīruma tiek piešķirti pasākumiem, kas atbalsta digitālo transformāciju. Plāns ietver ieguldījumus pamata un uzlabotās digitālajās prasmēs un valsts pārvaldes digitalizācijā. Tas atbalsta uzņēmumu digitālo pārveidi un palīdzēs radīt labāku vidi pētniecībai un inovācijai, veicinot Latvijas dalību Eiropas digitālo inovāciju centru tīklā. Plāns ietver arī pasākumus digitālās infrastruktūras uzlabošanai, izvietojot ātrdarbīgu platjoslu.

READ  Nedēļas fotoattēls: Stena Line svin savu 60. gadadienu pēc tam, kad ir kļuvis par uzticamu saikni starp cilvēkiem, vietām un kopienām.

Ekonomiskās un sociālās noturības stiprināšana Latvijā

Komisija uzskata, ka Latvijas plāns ietver plašu savstarpēji papildinošu reformu un ieguldījumu kopumu, kas palīdz risināt visus vai svarīgu ekonomisko un sociālo problēmu apakškopu, kas izklāstīti katrai valstij adresētajos ieteikumos, kurus Padome Latvijai adresēja Eiropas pusgadā. 2019. un 2020. gadā. Plānā tika noteiktas problēmas veselības aprūpes, izglītības, prasmju, sociālās iekļaušanas, pētniecības un inovācijas, mājokļu pieejamības, valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības klimata jomās.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leēna sacīja: “Eiropas Komisija ir nolēmusi apstiprināt Latvijas atveseļošanas un noturības plānu NextGenerationEU ietvaros – mūsu bezprecedenta atveseļošanas plānu. Latvijas zaļās un digitālās transformācijas nodrošināšanai nepieciešamas investīcijas un reformas. Pasākumi, kas ietverti plānam ir milzīgs potenciāls pārveidot Latviju. un palīdzēt tai veidot zaļu un digitālu nākotni saviem pilsoņiem. Es lepojos, ka NextGenerationEU palīdzēs veidot labāku dzīvi Latvijas pilsoņiem. “

Plāns atspoguļo visaptverošu un pienācīgi līdzsvarotu reakciju uz ekonomisko un sociālo situāciju Latvijā, un tādējādi atbilstoši veicina visus sešus pīlārus, kas minēti RRF regulā.

Atbalsts novatoriskiem investīciju un reformu projektiem

Latvijas plāns piedāvā projektus septiņos lielākajos Eiropas reģionos. Tie ir īpaši investīciju projekti, kas attiecas uz visiem dalībvalstīm kopīgiem jautājumiem jomās, kas rada darbavietas un izaugsmi un ir nepieciešamas divkāršai pārejai. Piemēram, Latvija ir ierosinājusi 95 miljonus eiro digitālajai uzlabošanai, lai uzlabotu digitālās prasmes, lai 2026. gadā palielinātu to cilvēku īpatsvaru vecumā no 16 līdz 74 gadiem, kuriem ir vismaz pamatprasmes, līdz 54%.

Valdis Dombrovskis, Ekonomikas par cilvēkiem izpilddirektora vietnieks, sacīja: “Latvijas atveseļošanas un noturības plānu Eiropas Komisija ir novērtējusi pozitīvi. Latvija plāno izmantot finansējumu, lai padarītu savu ekonomiku noturīgāku un uzlabotu dzīves kvalitāti un labklājību. Īstermiņā plānā galvenā uzmanība tiek pievērsta ekonomikas atveseļošanās atbalstam pēc COVID-19 krīzes. Tas ietver nozīmīgas veselības aprūpes reformas un ieguldījumus, kā arī pasākumus nevienlīdzības mazināšanai, tiesiskuma stiprināšanai un uzlabošanai. reģionālā infrastruktūra. Ilgtermiņā plāna mērķis ir padarīt ekonomiku konkurētspējīgāku, koncentrējoties uz klimata neitralitāti un digitālo pārveidi, tostarp ieguldījumiem cilvēkkapitālā, lai uzlabotu un uzlabotu digitālās prasmes. Lai šos mērķus sasniegtu, būs svarīgi pilnībā īstenot plānu. mērķus. ”

READ  Sebu Čuks sacenšas Libek Challenger 3×3 FIBA čempionātā

Novērtējumā arī konstatēts, ka saskaņā ar RRF izvirzītajām prasībām neviens no plānā iekļautajiem pasākumiem būtiski nekaitē videi.

Latvijas noteiktie kontroles režīmi ir piemēroti, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses. Plāns sniedz pietiekami detalizētu informāciju par to, kā valsts iestādes novērsīs, atklās un izlabos interešu konfliktus, korupciju un krāpšanu, kas saistīta ar līdzekļu izmantošanu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Latvijas atveseļošanās un noturības plāns ietver plašu reformu un ieguldījumu spektru, kas reāli ietekmēs iedzīvotāju dzīvi un uzņēmumu konkurētspēju. Plāns ietver svarīgus pasākumus, lai uzlabotu digitālās prasmes, uzlabotu saziņu un modernizētu valsts pārvaldi. To iezīmē arī īpaši vērienīgas reformas augstākajā izglītībā un veselības aprūpē. Visbeidzot, Rīga gūs labumu no būtiskiem transporta sistēmas uzlabojumiem, palīdzot padarīt galvaspilsētu videi draudzīgāku, ērtāku tās iedzīvotājiem un pievilcīgāku kā investīciju vietu. ”

Nākamie soļi

Šodien Komisija pieņēma priekšlikumu lēmumam piešķirt 1,8 miljardu eiro dotācijas Latvijai Ātrās reaģēšanas fonda ietvaros. Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu komisijas priekšlikumu.

Padomes apstiprinājums plānam ļaus priekšfinansējumā Latvijai izmaksāt 236 miljonus eiro. Tas veido 13% no visas Latvijas pieprasītās summas.

UNHCR atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz atveseļošanās un noturības plānā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā.

vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: Eiropas Komisija apstiprina Latvijas atveseļošanās un noturības plānu

Atgūšanas mehānisms un izturība: jautājumi un atbildes

Faktu lapa par Latvijas atveseļošanās un noturības plānu

Priekšlikums Izpildpadomes lēmumam par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtēšanas apstiprināšanu تقييم

Pielikums priekšlikumam Padomes izpildlēmumam par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Personāla darba dokuments, kas pievienots priekšlikumam Padomes izpildlēmumam

READ  “PVN plaisa” Latvijā turpina samazināties / Raksts

Atjaunošanas un noturības mehānisms

Atkopšanas un noturības iespēju saraksts

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top