Latvijas prezidents atbalsta piespiedu pārņemšanu darbā | tētis

Valsts prezidents otrdien paziņoja, ka atbalsta plānu brīvprātīgi atkārtoti piesaistīt vīriešus un sievietes.

Projektu varētu atkārtoti ieviest nākamgad pēc vairāk nekā 15 gadu pārtraukuma.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAm! C6D: 56? E t8: = D {6G: ED[ H9@ 😀 E96 DFAC6>6 >:=:E2CJ 4@>>2?56C @7 {2EG:2 — 2 }p%~ >6>36C E92E 3@C56CD #FDD:2 — D2:5 😕 2? :?E6CG:6H H:E9 {2EG:2? 3C@2542DE6C %’b E92E 96 72G@CD E96 :562 7=@2E65 3J E96 q2=E:4 4@F?ECJ’D 5676?D6 >:?:DE6C =2DE H66< E@ 4C62E6 2? “\>@?E9 >2?52E@CJ >:=:E2CJ D6CG:46 7@C >6? 2865 `g\af 7C@> E96 368:??:?8 @7 a_ab]k^am

kAm” (6 92G6 C62 == J[ C62==J 8@@5[ 9:89\=6G6= 2C>65 7@C46D[ AC@76DD:@?2= 2C>65 7@C46D — J@F 4@F=5 D2J @?6 @7 E96 36DE 😕 }p%~[” {6G:ED E@=5 %’b] %96 4 @? D4C: AE: @?[ 96 D2:5[ 😀 ?66565 3642FD6 E96C6 2C6 ?@E 6?@F89 C6D6CG:DED H:E9 >:=:E2CJ EC2:?:?8 😕 E96 ?2E:@? @7 `]h>: ==: @?]k^am

AM {2EG: 2 23 @ =: D965 4 @ > af = D @ cj 4 @? D4C: AE: @? 😕 A- un[ DH:E49:?8 E@ 2 7F==J AC@76DD:@?2= >:=:E2CJ D6CG:46] {6G: ED D2: 5 E96 3: 886DE =:>: E2E: @? 😕 E96 4 @ F? ECJ’D 4FCC6? E AC @ 76DD: @? 2 =>: =: E2CJ: D: ED D > 2 == D: K6]k^Am

kAm” %96?6H 86 @A@=:E:42=D:EF2E:@? ]]]C6BF: C6D 2 = 2C86C? F>36C @ 7 A6 @ A = 6 H9 @[ :7 ?646DD2CJ[ 42? A2CE:4:A2E6 😕 E96 5676?D6 @7 E96:C 4@F?ECJ[ 2?5 H9@ 2C6 ?@E AC@76DD:@?2= D@=5:6CD 2?5 2C6 C6D6CG:DED[” {6G:ED D2:5[ C676CC:?8 E@ #FDD:2’D u63] ac:? G2D: @? @ 7 &

kAmw6 25565 E92E “H @ >6? D9 @ F = 5 2 = D @ 36 C625J E @ 5676? 5 E96: C 4 @ F? EKT “3FE C67C2:? 65 7C @> d2j:? 8 H96E96C 76 > 2 = 6 4 @? D4C: AE: @? D9 @ F = 5364 @ > 6 4 @ > AF = D @ CJ]{6G: ED 2 = D @ FC865 @ 77: 4: 2 = D 2? 5 A @ =: E: 4: 2? DE @ 4 @ > 6 FA H: E9 H2JD E @ 86E {2EG: 2? D =: G:? 8 23C @ 25 E @ A2CE: 4: A2E6:? E96 5676? D6 @ 7 E96: C? 2E: G6 4 @ F? EKT]k^ Am

READ  Atklāta vēstule FISU personālam

kAm &? 56C E96 {2EG:2? 5676? D6>:?: DECJ’D:?: E: 2 =[ F?4@?7:C>65 A=2?[ D@>6 `[___ 4@?D4C:AED H@F=5 36 C64CF:E65 2??F2==J 😕 5C27ED EH:46 2 J62C] %96 4 @? D4C: AE: @? > @ 56 = H @ F = 5 36 A92D65:? 5FC:? 8 2 7: G6 \ J62C A6C: @ 5 DE2CE:? 8? 6IE J62C]k^Am

kAm {2EG: 2VD q2 = E: 4? 6: 893 @c[ {:E9F2?:2[ 23@=:D965 4@>AF=D@CJ 4@?D4C:AE:@? 😕 a__g[ 3FE C6:?DE2E65 :E 😕 a_`e 😕 C6DA@?D6 E@ #FDD:2’D 288C6DD:@? @7 &<C2:?6] tDE @?: 2[ E96 ?@CE96C?>@DE @7 E96 E9C66 q2=E:4 DE2E6D[ 92D >2:?E2:?65 4@?D4C:AE:@?[ DFAA@CE65 3J E96 tDE@?:2? s676?D6 {628F6[ 4C62E65 27E6C :?56A6?56?46 😕 `hh`]k^am

k9C^m

kAmu @ == @ H E96 p! UCDBF @jD 4 @G6C286 @7 E96 H2C 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4@>^9F3^CFDD: 2\F ^ 9F3 ^ CFDD: 2\F

Autortiesības 2022 The Associated Press. Visas tiesības aizsargātas. Šo materiālu nedrīkst publicēt, pārraidīt, pārrakstīt vai izplatīt bez atļaujas.

Jasmine Cole

"Profesionāls popkulturālists. Nedziedināms pārtikas zinātnieks. Analītiķis. Ārkārtējs lasītājs. Tipisks sociālo mediju fanātiķis. Čivināt cienītājs."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top