Latvijas prezidents atbalsta piespiedu pārņemšanu darbā | tētis

Valsts prezidents otrdien paziņoja, ka atbalsta plānu brīvprātīgi atkārtoti piesaistīt vīriešus un sievietes.

Projektu varētu atkārtoti ieviest nākamgad pēc vairāk nekā 15 gadu pārtraukuma.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAm! C6D: 56? E t8: = D {6G: ED[ [email protected] 😀 E96 DFAC6>6 >:=:E2CJ [email protected]>>2?56C @7 {2EG:2 — 2 }p%~ >6>36C E92E [email protected] #FDD:2 — D2:5 😕 2? :?E6CG:6H H:E9 {2EG:2? [email protected]42DE6C %’b E92E 96 [email protected] E96 :562 [email protected] 3J E96 q2=E:4 [email protected]?ECJ’D 5676?D6 >:?:DE6C =2DE H66< [email protected] 4C62E6 2? “\>@?E9 >[email protected] >:=:E2CJ D6CG:46 [email protected] >6? 2865 `g\af [email protected]> E96 368:??:?8 @7 a_ab]k^am

kAm” (6 92G6 C62 == J[ C62==J [email protected]@5[ 9:89\=6G6= 2C>65 [email protected][ [email protected]:@?2= 2C>65 [email protected][email protected] [email protected]=5 D2J @?6 @7 E96 36DE 😕 }p%~[” {6G:ED [email protected]=5 %’b] %96 4 @? D4C: AE: @?[ 96 D2:5[ 😀 ?66565 3642FD6 E96C6 2C6 [email protected] [email protected] C6D6CG:DED H:E9 >:=:E2CJ EC2:?:?8 😕 E96 ?2E:@? @7 `]h>: ==: @?]k^am

AM {2EG: 2 23 @ =: D965 4 @ > af = D @ cj 4 @? D4C: AE: @? 😕 A- un[ DH:E49:?8 [email protected] 2 7F==J [email protected]:@?2= >:=:E2CJ D6CG:46] {6G: ED D2: 5 E96 3: 886DE =:>: E2E: @? 😕 E96 4 @ F? ECJ’D 4FCC6? E AC @ 76DD: @? 2 =>: =: E2CJ: D: ED D > 2 == D: K6]k^Am

kAm” %96?6H 86 @[email protected]=:E:42=D:EF2E:@? ]]]C6BF: C6D 2 = 2C86C? F>36C @ 7 A6 @ A = 6 H9 @[ :7 ?646DD2CJ[ 42? A2CE:4:A2E6 😕 E96 5676?D6 @7 E96:C [email protected]?ECJ[ 2?5 [email protected] 2C6 [email protected] [email protected]:@?2= [email protected]=5:6CD 2?5 2C6 C6D6CG:DED[” {6G:ED D2:5[ C676CC:?8 [email protected] #FDD:2’D u63] ac:? G2D: @? @ 7 &

kAmw6 25565 E92E “H @ >6? D9 @ F = 5 2 = D @ 36 C625J E @ 5676? 5 E96: C 4 @ F? EKT “3FE C67C2:? 65 7C @> d2j:? 8 H96E96C 76 > 2 = 6 4 @? D4C: AE: @? D9 @ F = 5364 @ > 6 4 @ > AF = D @ CJ]{6G: ED 2 = D @ FC865 @ 77: 4: 2 = D 2? 5 A @ =: E: 4: 2? DE @ 4 @ > 6 FA H: E9 H2JD E @ 86E {2EG: 2? D =: G:? 8 23C @ 25 E @ A2CE: 4: A2E6:? E96 5676? D6 @ 7 E96: C? 2E: G6 4 @ F? EKT]k^ Am

READ  Mediķi saka, ka Latvijā karstā laika dēļ inficēšanās pieaug

kAm &? 56C E96 {2EG:2? 5676? D6>:?: DECJ’D:?: E: 2 =[ [email protected]?7:C>65 A=2?[ [email protected]>6 `[___ [email protected]?D4C:AED [email protected]=5 36 C64CF:E65 2??F2==J 😕 5C27ED EH:46 2 J62C] %96 4 @? D4C: AE: @? > @ 56 = H @ F = 5 36 A92D65:? 5FC:? 8 2 7: G6 \ J62C A6C: @ 5 DE2CE:? 8? 6IE J62C]k^Am

kAm {2EG: 2VD q2 = E: 4? 6: 893 @c[ {:E9F2?:2[ [email protected]=:D965 [email protected]>[email protected] [email protected]?D4C:AE:@? 😕 a__g[ 3FE C6:?DE2E65 :E 😕 a_`e 😕 [email protected]?D6 [email protected] #FDD:2’D 288C6DD:@? @7 &<C2:?6] tDE @?: 2[ E96 [email protected]?>@DE @7 E96 E9C66 q2=E:4 DE2E6D[ 92D >2:?E2:?65 [email protected]?D4C:AE:@?[ [email protected] 3J E96 [email protected]?:2? s676?D6 {628F6[ 4C62E65 27E6C :?56A6?56?46 😕 `hh`]k^am

k9C^m

kAmu @ == @ H E96 p! UCDBF @jD 4 @G6C286 @7 E96 H2C 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD][email protected]>^9F3^CFDD: 2\F ^ 9F3 ^ CFDD: 2\F

Autortiesības 2022 The Associated Press. Visas tiesības aizsargātas. Šo materiālu nedrīkst publicēt, pārraidīt, pārrakstīt vai izplatīt bez atļaujas.

Jasmine Cole

"Profesionāls popkulturālists. Nedziedināms pārtikas zinātnieks. Analītiķis. Ārkārtējs lasītājs. Tipisks sociālo mediju fanātiķis. Čivināt cienītājs."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top