Latvijas Ministru prezidenta partija izvirzās vadībā vispārējās vēlēšanās | Bizness

Helsinki (AFP) – Ministru prezidenta Krišjāņa Kārenca valdošā centriski labējā partija ieguvusi visvairāk balsu Latvijas vispārējās vēlēšanās, centra partijas ierindojās otrajā vietā, bet promaskaviskās partijas krita kaimiņvalstu balsojumā. Krievijas karš Ukrainā un šķelšanās starp lielo etnisko krievu minoritāti Baltijas valstīs.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAm (: E9 2 => @ DE 2 == G @ E6D 4 @ F? E65[ :?:E:2= C6DF=ED [email protected] @? $F?52J E92E z2C:?D’ }6H &?:EJ A2CEJ 925 E2<6? `g]hT @ 7 G @ E6D[ H9:=6 E96 @[email protected]:E:@? vC66?D 2?5 u2C>6CD &?:@? H2D [email protected]?5 H:E9 `a]gT 2? 5 E96? 6h 46? EK: DE 6 = 64E @ C2 = 2 ==: 2? 46 & ?: E65 {: DE -> 256 FA @ 7 D6G6C2 = C68: @? 2 = A2CE: 6D – H2D E9: C5 H: E9`T]k^ Am

kAm~? = J 6: 89E A2CE: 6DC 6 = 64E @ C2 = 2 ==: 2? 46D A2DD65 E96 dT 32CC: 6C 2-5 D64FC65 C6AC6D6? E2E: @? 2E E96`__\D62E$26:>2=68:D=2EFC6]%9646? E6C\C:89E}2E: @? 2 = p ==: 2? 46 2? 5 E96 46? EK: DE s6G6 = @A>6? E ^ u @ CP[ H9:49 2C6 [email protected] >6>36CD 😕 z2C:?DV 4FCC6?E >:[email protected]:EJ [email protected]=:E:@? [email protected]?>6?E[ 2C6 2>@?8 E96>]k^am

kAmz2C:? Dr[ 2 df\J62C\@=5 5F2= {2EG:2?\&]$]4: E: K6? 3 @ c? 😕 (: =>:? 8e @?[ s6=2H2C6[ [email protected]=5 >65:2 @FE=6ED 62C=:6C E92E :E [email protected]=5 36 62D:6DE [email protected] [email protected]?E:?F6 H:E9 E96 D2>6 [email protected]=:E:@? [email protected]?>6?E :7 }6H &?:EJ H:?D]k^am

@kAm}? 6 @ 7 E96 A2CE: 6D 42E6C:? 8 E @ {2EG: 2VD 6E9?: 4 #FDD: 2? >:? @C: EJ[ H9:49 >2<6D FA >@C6 E92? adT @7 E96 [email protected]?ECJVD `]h>: ==: @? A @ AF = 2E: @?[ >2?2865 [email protected] D64FC6 2 D62E 2E !2C=:2>6?E]k^am

kAm% 96 6 = 64E: @? @? $2EFC52J H2D 2 3 = @H A2CE: 4F = 2C = J 7 @C w2C > @? Dž[ 2 |@[email protected]\7C:6?5=J A2CEJ E92E EC25:E:@?2==J D6CG65 2D 2? F>3C6==2 [email protected] >@DE @7 {2EG:2’D #FDD:2?\DA62<:?8 [email protected][ :?4=F5:?8 q6=2CFD:2?D 2?5 &<C2:?:2?D]k^am

READ  Sankcijas oligarhiem, kas saistīti ar Airbus, 600 miljonus dolāru vērtu jahtu: fotogrāfijas

kAmw2C> @? J C646: G65 2 > 6C6 c]gT @ 7 G @ E6D:? 4 @> A2C: D @? E @ E96 a_`g 6 = 64E: @?[ H96? :E 82C?6C65 2=>@DE a_T @7 E96 [email protected][ E96 >@DE @7 2?J D:?8=6 A2CEJ[ 3FE H2D 6I4=F565 3J @E96C A2CE:6D [email protected]> 6?E6C:?8 E96 [email protected]?>6?E]k^am

kAm# FDD: 2’D:? G2D: @? @ 7 & : 4 D: EF2E: @?[ :?4=F5:?8 [email protected]:?8 6?6C8J AC:46D[ H2D E96 >2:? 6=64E:@? :DDF6]k^am

kAmx?: E: 2 = G @ E6C EFC?FE H2D dhT[ E96 r6?EC2= t=64E:@? [email protected]>>:EE66 D2:5] xE: D 2? 😕 4C62D6 @ 7 2C @ F? 5 7: G6 A6C46? E286 A @:? ED 7C @> E96 a_`g 6 = 64E: @?]k^ Am

AM{2EG:2; @:? 65 E96 tFC @ A62? &?: @? 2? 5}p%~:? a__c]k^am

k9C^m

kAmu @ == @ H p! ‘D 4 @ G6C286 @ 7 E96 H2C:? & ^ 9F3 ^ CFDD: 2\F ^ 9F3 ^ CFDD: 2\F

Iegūstiet neierobežotu piekļuvi

3 USD par 3 mēnešiem

Abonē tagad

Atbalstiet vietējo presi savas kopienas atspoguļošanā

*Tikai jauni abonenti
* Tikai digitālais abonements

Pēc norādītā sākotnējā abonēšanas perioda jūsu abonementa cena tiks automātiski atjaunota par USD 12,00 mēnesī.

Autortiesības 2022 The Associated Press. Visas tiesības aizsargātas. Šo materiālu nedrīkst publicēt, pārraidīt, pārrakstīt vai izplatīt bez atļaujas.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top