Latvija iegūst Eiropas Savienības apstiprinājumu kultūras nozares atbalsta programmai

17. martā Eiropas Komisija (“Eiropas Komisija”), saņemot paziņojumu no Latvijas, Piekritu 3 miljonu eiro injekcija (tiešu dotāciju veidā), lai palīdzētu Latvijas kultūras iestādēm tikt galā ar naudas plūsmu, ņemot vērā Latvijā notiekošos Koronas vīrusa ierobežojumus.

Uz tiešajām dotācijām var pretendēt visi Latvijas uzņēmumi, kas reģistrēti un darbojas “kultūras nozarē”. Šīs kultūras nozares iestādes ietver mākslas un izklaides uzņēmumus, bibliotēkas un muzejus.

Atbalsta shēma ir apstiprināta saskaņā ar valsts atbalsta pagaidu shēmas (“pagaidu shēma”) noteikumiem, un tā palīdzēs Latvijas kultūras iestādēm nodrošināt “izdzīvošanas paketi” (ES esmu.H. , Shēma vienkārši palīdzēs segt ikmēneša izdevumus (piemēram, īres maksājumus, komunālos maksājumus, telekomunikāciju un IT pakalpojumus, kā arī darbinieku algas un saistītos nodokļus). Palīdzības shēma segs izdevumus, kas samaksāti par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Eiropas Komisija uzskatīja, ka Latvijas atbalsta shēma ir saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu un nosacījumiem, kas noteikti pagaidu shēmā, un jo īpaši (1) tiks ievēroti kopējie atbalsta griesti 1,8 miljoni euro vienam uzņēmumam. (2) atbalsts tiks piešķirts ne vēlāk kā 2021. gada 31. decembrī. Turklāt Eiropas Komisija ir uzsvērusi, ka atbalsta pasākums ir “Nepieciešams, piemērots un samērīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus kādas dalībvalsts ekonomikā“Šis jaunākais apstiprinājums patiešām ir apsveicams un zināmā mērā nodrošina drošības tīklu šajos bezprecedenta laikos Latvijas kultūras iestādēm. Mums jāskatās, vai šīs kultūras iestādes spēs atdzīvoties pēc nacionālo ierobežojumu atcelšanas.

Neklasificētā lēmuma versija drīz būs pieejama ar lietas numuru SA.61769.

Zem Piekritu Kultūras palīdzības programma, koronavīrusa pandēmijas skarto kultūras pasākumu organizētāji Latvijā var saņemt valsts atbalstu. Patrons var saņemt līdz 80% no kopējās skatītājiem atmaksātās biļetes naudas summas, un tiks atlīdzinātas biļetes maiņas izmaksas. Palīdzības pieprasījumus vērtē trīs kārtās: vienā pieteikumu iesniegšanas termiņš ir janvāris, otrais – martā un otrs – 2021. gada maijā. Kultūras pasākumu organizatori ir tiesīgi saņemt palīdzību, ja viņi atbilst šādiem kritērijiem:

  • Tās ir Latvijā reģistrētas juridiskas personas;
  • Viņu pieteiktie pasākumi, uz kuriem biļetes jau ir pārdotas, ir atcelti sakarā ar ārkārtas stāvokli, kuru Ministru kabinets izsludināja no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim vai turpmākajos periodos, kurus Ministru padome bija nolēmusi aizliegt. Publisku pasākumu organizēšana;
  • Tie ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā; Un
  • Iesnieguma iesniegšanas brīdī viņu nodokļu parāds nepārsniedz 1000 eiro, neskaitot nodokļu maksājumus, par kuriem ir pagarināts maksājuma termiņš, vai ir noslēgta vienošanās par brīvprātīgu nodokļu nomaksu, vai kāda cita noslēgta vienošanās.
READ  Lukašenkas sistēmas pieprasījums pēc Tsapkala piegādes ir jānoraida

Latvija paziņoja un saņēma 14 Apstiprinājumi Laikā no 2020. līdz 2021. gadam saskaņā ar noteikumiem par pagaidu regulējumu valsts palīdzībai uzņēmumiem Latvijā, kurus skāris koronavīrusa uzliesmojums.

Lai arī neapšaubāmi ir apsveicami, ievērojamais palīdzības plāna apjoma pieaugums norāda uz koronavīrusa epidēmijas kumulatīvo efektu Latvijā. Arvien pieaugošie palīdzības plāna paziņojumi saskaņā ar pagaidu pamatnoteikumiem lēnām pierāda pandēmijas ekonomiskās izmaksas visās dalībvalstīs. Bez šaubām, mēs nākamajos mēnešos turpināsim redzēt grozījumus un pagarinājumus, kā arī papildu atbalsta shēmu ieviešanu. Tā kā Eiropas Savienības vakcinācijas programmas lēnām virzījās uz priekšu un Eiropas Savienība ierosināja Eiropas mēroga veselības sertifikācijas sistēmu, uzņēmumi sāk redzēt gaismu tuneļa galā. Ir iesaistīti daudzi faktori, un nekas nav skaidrs.

2021. gada 28. janvārī Eiropas KomisijaReklamēt Tās lēmums pagarināt valsts atbalsta pagaidu shēmas noteikumu spēkā esamību, kā arī iepriekšējo palīdzības apjomu Eiropas blokam cīņā pret pastāvīgo ekonomisko spiedienu, ko izraisījis koronavīrusa uzliesmojums. Pagaidu pamatnoteikumi tagad būs spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top