Gada revidētais ziņojums 2020

AS Merko Ehitus konsolidētie finanšu rezultāti 2020. gadā palika nemainīgi, salīdzinot ar sākotnējo informāciju 2021. gada 11. februārī.

Priekšsēdētāja paziņojums

2020. gads Merko bija veiksmīgs – mēs spējām sasniegt savus finanšu mērķus un pabeigt fiskālo gadu ar labāko rezultātu, kādu esam redzējuši pēdējos gados, neskatoties uz COVID-19 ierobežojumiem. Mūsu iepriekšējais stratēģiskais lēmums vairāk pievērsties dzīvokļu attīstībai atmaksājās – mēs trīs Baltijas valstīs kopā pārdevām 900 jaunas mājas. Tas ir vairāk nekā jebkad agrāk, un tas ir rezultāts mūsu komandas vairāku gadu centieniem, kā arī mūsu klientu pastāvīgajai uzticībai Merko. Mūsu mērķis ir saglabāt šo pārliecību nākotnē, turpinot ieguldīt līdzekļus jaunu māju un labākas dzīves vides radīšanā.

Kaut arī pandēmijas dēļ daudzi jauni ieguldījumi būvniecības tirgū ir apturēti, jauno būvniecības līgumu apjoms grupai 2020. gadā ir pieaudzis vēl vairāk. Mūsu spēcīgais līgumu portfelis nodrošina mums stabilu uzņēmējdarbības apjomu arvien izaicinošā ekonomiskajā vidē. Tomēr būvniecības riski ir pieauguši: pandēmija ir palielinājusi nenoteiktību attiecībā uz ekonomikas attīstību, iespējamiem piegādes ķēžu traucējumiem un negaidītām cenu un darbaspēka pieejamības izmaiņām. Šādos apstākļos mūsu mērķis ir saglabāt uzņēmuma finansiālo stāvokli spēcīgu un sagatavoties ātriem lēmumiem.

COVID-19 krīze ir parādījusi, ka papildus drošas darba vides nodrošināšanai, bet arī drošam dzīvokļu pirkšanas procesam ir jāsaglabā darbinieku un biznesa partneru veselība. Pirmajās pandēmijas nedēļās mēs ātri izstrādājām koronavīrusu profilakses rīcības plānu, kas tika ieviests mūsu grupas uzņēmumos, un ar lepnumu paziņojam, ka arī citi būvniecības uzņēmumi ir sekojuši šim piemēram.

2020. gadā Merko svin 30. gadu uzņēmējdarbībā. Šodien mēs esam starptautisks uzņēmums, kas pusi no sava biznesa veic ārpus Igaunijas. Gadu desmitu laikā mēs esam uzbūvējuši daudzas modernas un izturīgas, kā arī dzīves kvalitātes ēkas, lai uzlabotu inženiertehniskos objektus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī pēdējo piecu gadu laikā arī Norvēģijā. Mēs koncentrējamies uz ilgtermiņa perspektīvām, izturīgiem risinājumiem un kvalitāti. Ievērojot kopienu, mēs ievērojam tās pašas vērtības. Mēs esam Igaunijas mākslas atbalstītāji, sadarbojamies ar universitātēm, un, attīstot veselības ceļu tīklu, mēs palīdzam atpazīt regulāru vingrinājumu nozīmi. Pasaule strauji mainās, tāpēc mēs veidojam, domājot par nākotni. Digitālie risinājumi, mainīga patērētāju uzvedība, arvien zaļāks domāšanas veids un jauna profesionāla paaudze arī palīdzēs mums gūt panākumus nākamajās desmitgadēs.

READ  Pēdējā olimpiskā spēle: Alisone Felix iegūst rekordlielo 10. medaļu | bifeļu sports

Es vēlos pateikties visiem Merko darbiniekiem un biznesa partneriem par veiksmīgu gadu, kā arī mūsu klientiem un mājas pircējiem, kuri uzticējās Merko. Es arī vēlos izteikt pateicību visiem mūsu līdzstrādniekiem, kuri tic Mirko nākotnei.

Konsolidētais visaptverošo ienākumu pārskats
Par tūkstoš eiro

2020. gads

2019. gads

Pamatlīdzekļi

315.918

326,779

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(272 169)

(291 958)

Bruto peļņa

43749

34821

Mārketinga izmaksas

(4 212)

(4 260)

Vispārējie un administratīvie izdevumi

(13 412)

(12 988)

Citi ienākumi no pamatdarbības

2320

2,983

Citi darbības izdevumi

(2,979)

(1318)

Pamatdarbības peļņa

25466

19.238

Finansu ienākumi

1

3

Finanšu izmaksas

(866)

(684)

Peļņa (zaudējumi) no kopuzņēmumiem

(144)

1,766

Peļņa pirms nodokļu nomaksas

24457

20323

Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi

(1954)

(3833)

Fiskālā gada tīrā peļņa

22503

16,490

ieskaitot. Tīrā peļņa, kas attiecināma uz mātes uzņēmuma akcionāriem

22994

16.270

Tīrā peļņa, kas attiecināma uz nekontrolējošām līdzdalībām

(491)

220

Citi visaptverošie ienākumi (zaudējumi), kurus vēlāk var klasificēt peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Ārvalstu uzņēmumu valūtas pārrēķina atšķirības

(115)

13

Visaptveroši ienākumi par periodu

22388

16503

ieskaitot. Attiecināts uz mātes uzņēmuma akcionāriem

22890

16281

Attiecināmas uz nekontrolējošām tiesībām

(502)

222

Peļņa uz vienu peļņas daļu, kas attiecināma uz mātes uzņēmuma akcionāriem (pamata un atšķaidīta EUR)

1.30

0,92

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
Par tūkstoš eiro

31.12.2020

31.12.2019

Aktīvi

Aktīvi

Nauda un tās ekvivalenti

47480

24749

Pircēju un pasūtītāju parādi

32657

50413

Priekšapmaksas uzņēmuma ienākuma nodoklis

306. lpp

104

eksāmeniem

126,332

166226

206.775

241492

Ilgtermiņa aktīvi

Ieguldījumi kopuzņēmumos

2,354

2,498

Citi ilgtermiņa aizdevumi un debitoru parādi

17979

11.094

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi

653

Ieguldījumu īpašums

13922

14,047

Īpašums, iekārtas un aprīkojums

14,521

11,919

Nemateriālie aktīvi

711

777

50 140

40335

Kopējie aktīvi

256915

281827

Saistības

Īstermiņa saistības

Aizņēmumi

13649

20.725

Kreditoru parādi un priekšapmaksas

55846

69585

Ienākuma nodokļa saistības

1,202

812

Īstermiņa uzkrājumi

6347

7,976

77.044

99.098

Ilgtermiņa saistības

ilgtermiņa aizdevumi

15409

43 001

Atliktā ienākuma nodokļa saistības

3 001

1,682

Citi ilgtermiņa kreditoru parādi

4026

3,491

22,436

48174

Saistības kopā

99480

147272

finansiālā vērtība

Nekontrolējošās likmes

4,207

4217

Mātes uzņēmuma akcionāru tiesības

kapitāls

7929

7929

Likumā noteiktais rezerves pamatkapitāls

793

793

Valūtas maiņas atšķirības

(814)

(710)

nesadalītā peļņa

145320

122326

153228

130338

Akcijas kopā

157435

134,555

Saistības un pašu kapitāls kopā

256915

281827

AS Merko Ehitus revidētais gada pārskats 2020 ir pievienots paziņojumam un ir ievietots arī NASDAQ Tallinn un Merko tīmekļa vietnē (group.merko.ee).

Andres Trink
Direktoru padomes priekšsēdētājs
AS Merco ITOS
+372 650 1250
[email protected]

Priit Roosimägi
Grupas finanšu nodaļas vadītājs
AS Merco ITOS
+372 650 1250
[email protected]

AS Merco ITOS (group.merko.ee) Grupu veido AS Merko Ehitus Eesti Igaunijā, SIA Merks Latvijā, UAB Merko Statyba Lietuvā un Peritus Entreprenør AS Norvēģijā. Līdztekus būvniecības pakalpojumu sniegšanai kā galvenajam darbuzņēmējam, cita grupas galvenā darbības joma ir dzīvokļu attīstība. 2020. gada beigās grupā strādāja 666 cilvēki, un ieņēmumi par 2020. gadu bija 316 miljoni eiro.

Pielikums

Jasmine Cole

"Profesionāls popkulturālists. Nedziedināms pārtikas zinātnieks. Analītiķis. Ārkārtējs lasītājs. Tipisks sociālo mediju fanātiķis. Čivināt cienītājs."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top