Filmas apskats: ‘Causeway’ atrod Dženiferu Lorensu un Braienu Teriju Henriju uz pareizā ceļa | tētis

Filmā Causeway Dženifera Lorensa un Braiens Tairijs Henrijs atveido negaidītu draugu pāri, kurus vieno savstarpējas vientulības radītas saites.

Tā ir klusa, pieticīga drāma, kas sevi īpaši nereklamē, taču tai ir veids, kā piezagties jums, pirms jūs to pat nojaušat.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAm {2HC6? 46: D{J? D6J[ 324< 9@>6 😕 }6H ~C=62?D 27E6C DF776C:?8 2 3C2:? :?;FCJ H9:=6 56A=@J65 😕 p7892?:DE2?] w6C 8 @ 2 =: DE @ C6923: =: E2E6 2D BF: 4 <= J 2D A @ DD: 3 = 6[ 86E 2 5@4E@CVD 4=62C2?46 2?5 C6EFC? E@ E96 >:=:E2CJ[ H96C6 D96 766=D FD67F= 2?5 E9:?8D >2<6 D6?D6]k^am

kAm%9:? 8D 5 @? ve > 2 < 6 d6? D6:? } 6h ~ C = 62? Dr[ H96C6 D96 92D 2 7C24EFC65 C6=2E:@?D9:A H:E9 96C >@E96C v=@C:2 W{:?52 t>@?5X[ 2?5 ?@ C62= E:6D E@ 2?J@?6 @C 2?JE9:?8] 96 $ E2 <6D 2؛ @ 3 2D 2 A= 4 = 62؟ 6C؛ FDE E @ 62C؟ D @> 6> @? 6J 2? 5 A2DD E96 E: >6]k^Am

kAmw6? CJ: D y2> 6D[ E96 >6492?:4 H9@ 😀 7:I:?8 96C ECF4< 27E6C :ED 6?8:?6 4@?<D @FE] w6 @ 776CD E @ 8: G6 96C 2 C: 56 2? 5 E96 EH @ 7 @ C > 2 7C: 6? 5D9: A[ 2?5 D=@H=J =62C? 23@FE @?6 2?@E96CVD =:G6D[ BF:C<D 2?5 A6CD@?2=:E:6D]k^am

kAm%9: D:D? VE D9 @HJ[ 3:8 7:C6H@C<D DEF77[ 2?5 :E D6EE=6D ?:46=J :?E@ :ED C9JE9>D] s: C64E@C{:=2}6F8632F6C[ >2<:?8 96C 762EFC6 7:=> 563FE[ =6ED :E 7=@H 2?5 F?7@=5 ?2EFC2==J[ F?:?E6CCFAE65] xE A = 2JDFE 2D 2 =: EE = 6 D =: 46 @ 7 =: 76]k^Am

Esmu {2HC6? 46 2? 5 w6? CJ 7:? 5 2 4 @> 7 @ CE23 = 6 4256? 46:? E96: C A6C7 @ C > 2? 46D[ 2?5 E96 H2J E96:C 492C24E6CD E2=<[ >@G6 2?5 52?46 2C@F?5 @?6 2?@E96C] #6G6 = 2E: @? D 5 @? VE 4 @> 6 7C66 = J.[ E96JVC6 62C?65] u66 =:? 8D 3F33 = 6 E @ E96 DFC7246]p? 5 H92E DE2CED 2D 2 C6 = 2E: @? D9: A @ 7 @ 4? G6?: 6? 46 364 @> 6D D @> 6E9:? 8>@C6 4@>A=:42E65 2D E96:C4@?? 64E: @? 566A6? D]k^ Am

READ  Džordijs Fernandess Kanādas trenera amatā nomainīs Niku Nurse, aģentūrai Associated Press stāsta avots

kAmQr2FD6H2JQ 5 @ 6d? VE 7 @ == @ H 2 72>: =: 2C A2E9[ 3FE E96? =:76 5@6D?VE[ 6:E96C] %96;J:D:? E96;FC? 6J]k^Am

Am ——— k^am

kAmVrp & $t(p*Vk^Am

kAmvC256i qZk^am

kAm |! C2E: pp? 8i #W7 @CD @>6 = 2? 8F286[ D6IF2= C676C6?46D 2?5 5CF8 FD6Xk^Am

kAm#F??:?8 E:>6i `ibak^Am

kAmw@H E@ H2E49i pAA=6 %’Zk^Am

kAm———k^Am

kAmU4@AJja_aa k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]56EC @: E? 6HD]4 @>QmHHH]56EC @: E? 6HD]4 @>k^2m]’:D:E 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]56EC @: E? 6HD]4 @> @ Qm56EC: E? 6HD]4@>k^2m]s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

Autortiesības 2022 Tribune Content Agency.

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top