Filmas apskats: ‘Causeway’ atrod Dženiferu Lorensu un Braienu Teriju Henriju uz pareizā ceļa | tētis

Filmā Causeway Dženifera Lorensa un Braiens Tairijs Henrijs atveido negaidītu draugu pāri, kurus vieno savstarpējas vientulības radītas saites.

Tā ir klusa, pieticīga drāma, kas sevi īpaši nereklamē, taču tai ir veids, kā piezagties jums, pirms jūs to pat nojaušat.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAm {2HC6? 46: D{J? D6J[ 324< [email protected]>6 😕 }6H ~C=62?D 27E6C DF776C:?8 2 3C2:? :?;FCJ H9:=6 [email protected] 😕 p7892?:DE2?] w6C 8 @ 2 =: DE @ C6923: =: E2E6 2D BF: 4 <= J 2D A @ DD: 3 = 6[ 86E 2 [email protected]@CVD 4=62C2?46 2?5 C6EFC? [email protected] E96 >:=:E2CJ[ H96C6 D96 766=D FD67F= 2?5 E9:?8D >2<6 D6?D6]k^am

kAm%9:? 8D 5 @? ve > 2 < 6 d6? D6:? } 6h ~ C = 62? Dr[ H96C6 D96 92D 2 7C24EFC65 C6=2E:@?D9:A H:E9 96C >@E96C [email protected]:2 W{:?52 t>@?5X[ 2?5 [email protected] C62= E:6D [email protected] [email protected]?6 @C 2?JE9:?8] 96 $ E2 <6D 2؛ @ 3 2D 2 A= 4 = 62؟ 6C؛ FDE E @ 62C؟ D @> 6> @? 6J 2? 5 A2DD E96 E: >6]k^Am

kAmw6? CJ: D y2> 6D[ E96 >6492?:4 [email protected] 😀 7:I:?8 96C ECF4< 27E6C :ED 6?8:?6 [email protected]?<D @FE] w6 @ 776CD E @ 8: G6 96C 2 C: 56 2? 5 E96 EH @ 7 @ C > 2 7C: 6? 5D9: A[ 2?5 [email protected]=J =62C? [email protected] @?6 [email protected] =:G6D[ BF:C<D 2?5 [email protected]?2=:E:6D]k^am

kAm%9: D:D? VE D9 @HJ[ 3:8 7:[email protected]<D DEF77[ 2?5 :E D6EE=6D ?:46=J :[email protected] :ED C9JE9>D] s: [email protected]{:=2}6F8632F6C[ >2<:?8 96C 762EFC6 7:=> 563FE[ =6ED :E [email protected] 2?5 [email protected]=5 ?2EFC2==J[ F?:?E6CCFAE65] xE A = 2JDFE 2D 2 =: EE = 6 D =: 46 @ 7 =: 76]k^Am

Esmu {2HC6? 46 2? 5 w6? CJ 7:? 5 2 4 @> 7 @ CE23 = 6 4256? 46:? E96: C A6C7 @ C > 2? 46D[ 2?5 E96 H2J E96:C 492C24E6CD E2=<[ >@G6 2?5 52?46 [email protected]?5 @?6 [email protected]] #6G6 = 2E: @? D 5 @? VE 4 @> 6 7C66 = J.[ E96JVC6 62C?65] u66 =:? 8D 3F33 = 6 E @ E96 DFC7246]p? 5 H92E DE2CED 2D 2 C6 = 2E: @? D9: A @ 7 @ 4? G6?: 6? 46 364 @> 6D D @> 6E9:? 8>@C6 [email protected]>A=:42E65 2D E96:[email protected]?? 64E: @? 566A6? D]k^ Am

READ  Karikatūras forums 2021: “Krokodila kungs” Korgi, karaliskā ģimene “Piggy Builders”

kAmQr2FD6H2JQ 5 @ 6d? VE 7 @ == @ H 2 72>: =: 2C A2E9[ 3FE E96? =:76 [email protected]?VE[ 6:E96C] %96;J:D:? E96;FC? 6J]k^Am

Am ——— k^am

kAmVrp & $t(p*Vk^Am

kAmvC256i qZk^am

kAm |! C2E: pp? 8i #W7 @CD @>6 = 2? 8F286[ D6IF2= C676C6?46D 2?5 5CF8 FD6Xk^Am

kAm#F??:?8 E:>6i `ibak^Am

[email protected] [email protected] H2E49i pAA=6 %’Zk^Am

kAm———k^Am

[email protected]_aa k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]56EC @: E? 6HD]4 @>QmHHH]56EC @: E? 6HD]4 @>k^2m]’:D:E 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]56EC @: E? 6HD]4 @> @ Qm56EC: E? 6HD][email protected]>k^2m]s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

Autortiesības 2022 Tribune Content Agency.

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top