Europe Daily News, 2022. gada 29. jūnijs | Skatu punkti un notikumi

Sacensības

valsts atbalsts

 • cKomisija apstiprina Rumānijas shēmu 60,7 miljonu eiro apmērā autotransporta nozares atbalstam saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. IP / 22/4142
 • cKomisija apstiprināja Īrijas shēmu 56 miljonu eiro apmērā, lai atbalstītu barības ražotājus saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā (SA.103406). Pusdienas ekspresis
 • aNoir EP deputātam prezentēja EVP Vestager rakstisks jautājums – Bankas Monte dei Paschi di Siena noziedzīgas darbības un iespējamais valsts atbalsta noteikumu pārkāpums.
 • aNoir EP deputātam prezentēja EVP Vestager rakstisks jautājums – IPCEI mazajiem reaktoriem
 • aNoir EP deputātam prezentēja EVP Vestager rakstisks jautājums Klimata politika Eiropas Savienībā

Tirdzniecība un muita

 • adarba kārtība: muitas savienība Darba grupa – 2022. gada 4. jūlijs
 • Drprotokols Eiropas Savienības Padomei (Ārlietas / Tirdzniecība) — 2022. gada 12., 13., 14. un 15. jūnijs
 • spiedāvājums par Padomes rezolūcija Par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Muitas apakškomitejā starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku saistībā ar rezolūcijas par Moldovas Republikas Pilnvaroto komersantu programmas savstarpēju atzīšanu pieņemšanu un Eiropas Savienības Pilnvaroto komersantu programma – sk Pievienots
 • eU, Kotdivuāra, Gana un kakao nozare sadraudzēties Ilgtspējīga kakao alianse
 • WTO — Amerikas Savienotās Valstis — 2000. gada likums par pastāvīgo dempingu un subsīdiju kompensāciju Telekomunikācijas no Eiropas Savienības
 • yoK- Komerctiesību aizsardzības iestāde uzņēmuma plāns 2021-2025

iekšējais tirgus un rūpniecība

 • cAutorizācijas paziņojums –zils ceļvedisPar 2022. gada ES produktu noteikumu ieviešanu
 • esInformācija, kas saistīta ar Stāšanās spēkā Zinātnes un tehnoloģiju sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu atjaunošana
 • cPadomes rezolūcija (ES) 2022/1022 2022. gada 9. jūnijs par Protokola parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā Konvencijai par starptautiskajām interesēm attiecībā uz mobilajām iekārtām kalnrūpniecības, lauksaimniecības un būvniecības aprīkojuma jautājumos (MAC protokols)
 • cKomisijas īstenošanas lēmums (ES) 2022/1029 2022. gada 28. jūnijs, ar ko groza Izpildu lēmumu (ES) 2019/919 par saskaņotajiem pamatdatu standartiem mazo kuģu un LPG piedziņas sistēmām laivām, jahtām un citiem peldlīdzekļiem, nosakot maksimālo vilces spēku, izmantojot manevrēšanas ātrumu kuģiem, kuru korpusa garums ir no 8 m un 24 m
 • 2022 Stratēģiskās prognozēšanas ziņojumsZaļo un digitālo transformāciju sadraudzība jaunajā ģeopolitiskajā kontekstā IP / 22/404 & QA
 • gada ceturtā sesija Nozares forums Koncentrējas uz izejvielām un ilgtspējīgu enerģiju
 • MDalībvalstu komitejas 78. sanāksmes protokols (ECHA – MSC-78) — 2022. gada 15.–16. jūnijs

Finanšu pakalpojumi

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

enerģiju

 • yoK plāno pārgriezt cauruļvadus uz ES, ja Krievijas gāzes krīze saasināsies – Lielbritānija pārtrauks divvirzienu savienojumus ar Beļģiju un Nīderlandi nopietna deficīta gadījumā finanšu laiki

vide un klimata pārmaiņas

 • cPadomes rezolūcija (ES) 2022/1024 (2022. gada 7. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Roterdamas konvencijas pušu konferencē par iepriekš informētas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā saistībā ar minētās konvencijas III pielikuma grozījumiem
 • cPadomes rezolūcija (ES) 2022/1025 (2022. gada 2. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Bāzeles konvencijas par bīstamo atkritumu pārrobežu pārvietošanas un to apglabāšanas kontroli pušu konferences piecpadsmitajā sanāksmē saistībā ar dažiem grozījumiem 2. punktā punktā minētās konvencijas 6. pantu
 • cKomisijas īstenošanas lēmums (ES) 2022/1028 (2022. gada 27. jūnijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2021/355 attiecībā uz dažām iekārtām Dānijā, Francijā un Zviedrijā, kas iekļautas to iekārtu sarakstā, uz kurām attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, kas paredzēta Direktīvā 2003/87/EK
 • MAcu rezultāti – Vides padome – 2022. gada 28. jūnijs, izpildviceprezidenta piezīmes Timmermans
  Piemērots 55 iepakojumam: up dēlis vispārīgas pieejas emisiju samazināšanu un tās sociālo ietekmi
  Padome apstiprina jaunus noteikumus, lai samazinātu globālo mežu izciršanu un mežu degradāciju – sk apstiprināts teksts Un paziņojums no Slovākija
  – Somijas, Igaunijas un Latvijas paziņojums par ziemas navigācija izglītības pārbaudes pakalpojumos
 • FL 55: EP deputāti النقل Transporta komplekts ambiciozus mērķus Par zaļāku aviācijas degvielu – sk 2021/0205 (COD)
 • eEiropas galvaspilsētas zaļo un zaļo lapu tīkli Tikšanās Grenoblē
 • MKuras Eiropas skolas un slimnīcas apdraud karstuma viļņi un plūdi: kā mēs aizsargājam neaizsargātās grupas no klimata pārmaiņām? Skatīt Eiropas Ekonomikas zonu paziņojums – paziņojums

Veselība, pārtikas un produktu drošība

Transports un mobilitāte

 • Drčūla Nr. 1/2022 Apvienotā komisija, kas izveidota saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses, datēta ar 2022. gada 13. jūniju, lai aizstātu Euro IV pielikumu. – Vidusjūras konvencija par aviāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un kādas Izraēlas valsts valdību, no otras puses.
 • cdeleģētā atļauja regula (ES) / … Grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1429 par pārskata perioda pagarināšanu (Covid-19)
 • etu ieguldi 5,4 miljardi eiro Ilgtspējīgā, drošā un efektīvā transporta infrastruktūrā – Pusdienas ekspresis

Datu privātums un elektroniskā drošība

 • eDPS — pārskatītā Eiropola regula vājināt Datu aizsardzības uzraudzība

Brīvības, drošības un tiesiskuma apgabals

 • sDrošības savienība: UNHCR sveic šodien politiskā vienošanās Par jauniem noteikumiem, lai uzlabotu vitāli svarīgu vienību noturību IP/22/4157
 • sŠengenas zona: Padome Pasūtījumi Eiropas Parlamenta atzinums par rezolūcijas projektu par Šengenas līgumu pilnīgu īstenošanu Horvātijā

Eiropas Centrālā banka, eiro un ekonomika

Eiropas nākotne

Ārējās attiecības

Krievijas iebrukums Ukrainā

 • cPadome izšķirtspēju PAR EIROPAS SAVIENĪBAS REKRITĪVO PASĀKUMU PĀRKĀPUMU NOTEIKŠANU IEROBEŽOJOŠIEM PASĀKUMIEM KĀ NOZIEDZĪBAS JOMAS, KAS ATBILST ES AKTA 83. PANTA 1. PUNKTA KRITĒRIJIEM — EIROPAS PARLAMENTA PIEKRIŠANAS LŪDZĪJUMS izšķirtspēju Izmantot rakstisko procedūru
READ  Varat skatīties, kā SpaceX 19. aprīlī uzsāk 21 Starlink V2 satelītu

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top