Energoresursu patēriņš Latvijā 2021. gadā pieaugs par 5% – Baltic News Network

2021.gadā kopējais enerģijas patēriņš Latvijā bija 192,9 petadžouli (PJ), kas ir par 4,9% vairāk nekā 2020.gadā.

2021. gadā hidroelektrostacijās, vēja un saules elektrostacijās saražoti 2856 GWh elektroenerģijas, kas ir par 2,5% (71 GWh) vairāk nekā 2020. gadā. Saules elektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 40% (2) GWh ), kas tiek saražots hidroelektrostacijās par 4% (105 GWh), savukārt vēja elektrostacijās saražotais apjoms samazinājās par 20,3% (36 GWh).

Biežāk tiek izmantota malka (malka, koksnes atkritumi, šķelda, koksnes briketes, presēta koksne) un ūdens resursi Latvijā. Pieaugot iekšzemes energoresursu patēriņam, energoatkarība Latvijā ir samazinājusies no 52% 2015. gadā līdz 39% 2021. gadā. Turklāt pēdējo gadu laikā ir mainījusies kopējā enerģijas patēriņa struktūra – dabasgāzes īpatsvars samazinās un pieaug atjaunojamo energoresursu īpatsvars, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Pēdējo desmit gadu laikā (no 2012. līdz 2021. gadam) kopējais dabasgāzes patēriņš samazinājies par 20,4% (10,3 PJ) un tās īpatsvars kopējā enerģijas patēriņā samazinājies par 5,7 procentpunktiem.

2021. gadā dabasgāzes īpatsvars kopējā enerģijas patēriņā bija 21%, savukārt atjaunojamo energoresursu īpatsvars bija 41,2%. Pērn naftas produktu īpatsvars kopējā enerģijas patēriņā bija 33%, bet pārējo enerģijas avotu īpatsvars bija 4,8%. Savukārt kurināmās koksnes īpatsvars pēdējā desmitgadē ir audzis par 4,9 procentpunktiem, pērn veidojot 32,4%. 2021.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saražotās šķeldas apjoms palielinājās par 10% (2,9 PJ) un šķeldas eksports palielinājās par 8,3% (3,3 PJ).

Pieaugot kopējam atjaunojamās enerģijas patēriņam, Latvija tuvojas stratēģiskajam mērķim attiecībā uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, kas paredz līdz 2025. gadam sasniegt 44,3% no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas kopējā enerģijas galapatēriņā. trešais lielākais atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas galapatēriņā Eiropas Savienībā (ES); 2020. gadā indekss veidoja 42,13% (ES vidēji 22,09%). Latvijai jānodrošina, lai līdz 2030. gadam transporta nozarē patērēto atjaunojamo energoresursu īpatsvars būtu 14%. 2020. gadā Latvijas atjaunojamo energoresursu īpatsvars transportā bija 6,73% un ES vidēji 10,22%.

READ  Pārbaudes lieta atrodas Latvijas Okupācijas muzeja tiesā/raksts

2021. gadā no energoresursiem tika patērēti 51,8 PJ un konversijas sektorā saražoti 42 PJ enerģijas (no kuriem 31,2 PJ no siltumenerģijas un 10,8 PJ no elektroenerģijas), kas ir par 11,6% vairāk nekā 2020. gadā. Siltuma un elektroenerģijas ražošana Latvijā Tas galvenokārt ir atkarīgs no fosilā kurināmā – dabasgāzes – tās īpatsvars konversijas sektorā pakāpeniski samazinās: no 74,1% 2012.gadā līdz 49,5% 2020.gadā un 47,7% 2021.gadā.

Pēdējo piecu gadu laikā transformācijas sektorā patērēto atjaunojamo energoresursu īpatsvars palielinājies par 5,1 procentpunktu, 2021.gadā sasniedzot 51,9%.

Tā vērtējama kā pozitīva tendence, ņemot vērā, ka konversijas sektorā izmantotie atjaunojamie energoresursi, piemēram, kurināmā koksne, biogāze un cita biomasa, ir vietējie resursi. Salīdzinot ar 2020.gadu, konversijas sektorā fiksēts mazuta patēriņa pieaugums (43 TJ), kas atstāja augšupvērstu ietekmi uz kopējo naftas produktu patēriņu nozarē – pieaugums par 63,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. . Savukārt samazinājums fiksēts sašķidrinātās naftas gāzes (3 TJ), koksnes atkritumu (96 TJ) un pārējās biogāzes (0,6 PJ) patēriņā.

2021. gadā enerģijas galapatēriņš bija 174,6 pikoldžouli, kas ir par 5,5% vairāk nekā 2020. gadā. Pēdējo desmit gadu laikā enerģijas galapatēriņā būtiskas izmaiņas nav fiksētas. Pērn lielākie enerģijas patērētāji bija mājsaimniecības, kas patērēja 50,4 PJ enerģijas (28,8% no galapatēriņa), kam sekoja transporta nozare ar 49,6 PJ jeb 28,4% un rūpniecība ar 41,2 PJ jeb 23,6%.

Salīdzinājumā ar 2020.gadu pērn fiksēts energoresursu galapatēriņa pieaugums ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (20,1%), bet samazinājums lauksaimniecībā un mežsaimniecībā (6,5%).

Līdz ar Covid-19 ierobežojumu atcelšanu pērn ir pieaudzis degvielas pieprasījums un patēriņš transporta nozarē – salīdzinot ar 2020.gadu, 2021.gadā tas pieauga par 5,3% jeb 2,5 PJ, veidojot 49,6 PJ. Dīzeļdegviela ir galvenais transportā izmantotais enerģijas avots, 2021.gadā, salīdzinot ar 2020.gadu, tās patēriņš transportā pieauga par 1,7 PJ jeb 5,3%. Dīzeļdegvielas patēriņš transporta nozarē pēdējo piecu gadu laikā ir pieaudzis par 1,3% (439 TJ). Šajā periodā benzīna patēriņš samazinājās par 13,4%, 2021. gadā veidojot 7 PJ, kas ir par 0,9% mazāk nekā 2020. gadā.

READ  Izraēla un Latvija tagad ir mājvieta augsta potenciālajiem FinTech uzņēmumiem un agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem الناشئة

2021. gadā elektroenerģijas patēriņš transportā bija 351 TJ, kas ir par 3,5% vairāk nekā 2020. gadā (339 TJ). Pērn, salīdzinot ar 2020.gadu, joprojām ir vērojams elektroenerģijas patēriņa samazinājums cauruļvadu pārvadē, kas bija par 4 TJ jeb 26,7% mazāks nekā 2020.gadā, turklāt elektroenerģijas patēriņš cauruļvados ir samazinājies par 73,2% (30 teradžouliem) pēdējo piecu gadu laikā.

Savukārt elektroenerģijas patēriņa pieaugums fiksēts autotransportā un dzelzceļa transportā – attiecīgi par 6,1% (6 TJ) un 4,4% (10 TJ).

Piecu gadu laikā enerģijas patēriņš rūpniecībā pieauga par 5,3 PJ jeb 14,8%, un, salīdzinot ar 2020. gadu, tas palielinājās par 1,6 PJ jeb 4%, 2021. gadā veidojot 41,2 PJ. 2021. gadā lielākais energoresursu patēriņš bija koksnē un koksnes izstrādājumu rūpniecība Koksne un korķis – 22,2 PJ jeb 54% no nozares enerģijas patēriņa. Pēdējo piecu asaru laikā naftas produktu patēriņš nozarē pieaudzis par 15,2%. 2021. gadā enerģijas galapatēriņš būvniecībā bija 4,1 PJ, kas ir par 7,7% vairāk nekā 2020. gadā (3,8 PJ).

2021. gadā mājsaimniecību enerģijas patēriņš sastādīja 50,4 pJ, kas ir par 7,8% vairāk nekā 2020. gadā. Mājsaimniecībās patērēto energoresursu struktūra pēdējos gados nav būtiski mainījusies – visbiežāk izmantotā kurināmā ir koksne. Salīdzinot ar 2020.gadu, mājsaimniecību dabasgāzes patēriņš pieauga par 5,4% (246 TJ), kas skaidrojams ar ieilgušo apkures sezonu. Elektroenerģijas patēriņš (pateicoties iespējai turpināt strādāt attālināti) mājās turpina pieaugt, un 2021.gadā tas bija par 2,6% lielāks nekā gadu iepriekš.

Hale Hodgson

"Profesionāls problēmu risinātājs. Smalki burvīgs bekona cienītājs. Gamer. Avid alkohola nerd. Mūzikas taktika."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top