Eiropas Savienība Jordānijai izmaksā 250 miljonu eiro lielu finansiālo atbalstu

Eiropas Komisija šodien (19. jūlijā) pozitīvi novērtēja Čehijas atveseļošanās un noturības plānu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, ka ES atlīdzināšanas un noturības mehānisma (RRF) ietvaros piešķir 7 miljardu eiro dotācijas. Šis finansējums atbalstīs kritisko ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu, kas noteikti Čehijas atveseļošanas un noturības plānā. Tam būs galvenā loma, palīdzot Čehijas Republikai kļūt spēcīgākai no COVID-19 pandēmijas.

Ātrās reaģēšanas fonds ir NextGenerationEU centrā, kas piešķirs 800 miljardus eiro (pašreizējās cenās) ieguldījumu un reformu atbalstam visā Eiropas Savienībā. Čehijas plāns ir daļa no Eiropas Savienības bezprecedenta saskaņotas atbildes uz COVID-19 krīzi, lai risinātu kopējās Eiropas problēmas, iekļaujot zaļās un digitālās transformācijas, lai veicinātu ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komiteja novērtēja Čehijas plānu, pamatojoties uz RRF regulā noteiktajiem kritērijiem. Komisijas analīzē jo īpaši tika apsvērts, vai Čehijas Republikas plānā ietvertās investīcijas un reformas atbalsta zaļās un digitālās transformācijas; Veicināt efektīvu Eiropas nodaļā noteikto problēmu risināšanu; Izaugsmes potenciāla, darba vietu radīšanas, kā arī ekonomiskās un sociālās noturības palielināšana.

Zaļās un digitālās transformācijas nodrošināšana Čehijas Republikā

Komisijas novērtējumā par Čehijas plānu tika konstatēts, ka tā 42% no kopējā piešķīruma piešķir pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus. Plāns ietver ieguldījumus atjaunojamā enerģijā, centrālās siltumapgādes sadales tīklu modernizēšanā, ar oglēm kurināmo katlu nomaiņā un energoefektivitātes uzlabošanā dzīvojamās un sabiedriskās ēkās. Plāns ietver arī pasākumus dabas aizsardzībai un ūdens apsaimniekošanai, kā arī ieguldījumus ilgtspējīgā mobilitātē.

Komisijas novērtējumā par Čehijas plānu tika konstatēts, ka tā 22% no kopējā piešķīruma piešķir pasākumiem, kas atbalsta digitālo pārveidi. Plāns paredz ieguldījumus digitālajā infrastruktūrā, valsts pārvaldes digitalizācijā, tostarp veselības, tieslietu un būvatļauju pārvaldības jomā. Tas veicina digitālo uzņēmumu un projektu digitalizāciju kultūras un radošajās nozarēs. Plāns ietver arī pasākumus digitālo prasmju uzlabošanai visos līmeņos, kas ir daļa no izglītības sistēmas un izmantojot īpašas prasmju uzlabošanas un pārveidošanas programmas.

READ  Latvijas tirdzniecība ar Apvienoto Karalisti ir samazinājusies, stājoties spēkā Brexit / Article / Eng.lsm.lv

Čehijas ekonomiskās un sociālās noturības stiprināšana

Komisija uzskata, ka Čehijas plāns efektīvi risina visas ekonomiskās un sociālās problēmas vai to svarīgu apakškopu, kas izklāstīti katrai valstij adresētajos ieteikumos, ko Padome Čehijas Republikai adresēja Padomei Eiropas pusgadā 2019. un 2020. gadā.

Plāns paredz pasākumus, lai risinātu nepieciešamību ieguldīt energoefektivitātē, atjaunojamos enerģijas avotos, ilgtspējīgā transportā un digitālajā infrastruktūrā. Daudzu pasākumu mērķis ir pievērsties vajadzībai uzlabot digitālās prasmes, uzlabot izglītības kvalitāti un iekļaušanu, kā arī palielināt bērnu aprūpes iespēju pieejamību. Plāns paredz arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, īpaši ar pastiprinātu e-pārvaldes pasākumu, būvniecības atļauju piešķiršanas procedūru un pretkorupcijas pasākumu reformēšanu. Jāuzlabo izaicinājumi pētniecībā un attīstībā, veicot ieguldījumus, kas vērsti uz valsts un privātā sektora sadarbības uzlabošanu un finansiālu un nefinansiālu atbalstu novatoriskiem uzņēmumiem.

Plāns atspoguļo visaptverošu un pietiekami līdzsvarotu reakciju uz ekonomisko un sociālo situāciju Čehijas Republikā, un tādējādi pienācīgi veicina visus sešus pīlārus, kas minēti RRF regulā.

Atbalsts novatoriskām investīcijām un reformu projektiem

Čehijas plānā ir ierosināti projekti visos septiņos lielākajos Eiropas reģionos. Tie ir īpaši investīciju projekti, kas attiecas uz visām dalībvalstīm kopīgiem jautājumiem nodarbinātības un izaugsmes jomā, kas nepieciešama divkāršai pārejai. Piemēram, Čehija ir ierosinājusi 1,4 miljardus eiro, lai atbalstītu ēku energoefektivitāti, un 500 miljonus eiro, lai veicinātu digitālās prasmes, izmantojot izglītību un ieguldījumus prasmju uzlabošanas programmās un pārveidojot visu darbaspēku.

Komitejas novērtējums atklāja, ka neviena plānā iekļauta darbība neradīs būtisku kaitējumu videi saskaņā ar RRF noteiktajām prasībām.

Atveseļošanas plānā ierosinātie pasākumi un elastība attiecībā uz kontroles sistēmām ir piemēroti, lai novērstu, atklātu un novērstu korupciju, krāpšanu un interešu konfliktus saistībā ar līdzekļu izmantošanu. Paredzams, ka arī pasākumi ļaus efektīvi izvairīties no divkārša finansējuma saskaņā ar šo regulu un citām ITU programmām. Šīs pārraudzības sistēmas tiek papildinātas ar papildu revīzijas un uzraudzības procedūrām, kas kā atskaites punkti ir iekļauti Komisijas priekšlikumā par Padomes izpildlēmumu. Šie atskaites punkti ir jāizpilda, pirms čehi iesniedz Komisijai pirmo maksājuma pieprasījumu.

READ  Platika neauditētie finanšu rezultāti par 2021. gada pirmo ceturksni

Prezidente Urzula fon der Leiena sacīja: “Eiropas Komisija šodien nolēma dot zaļo gaismu Čehijas atveseļošanas un noturības plānam. Šim plānam būs svarīga loma, atbalstot pāreju uz zaļāku un digitālāku nākotni Čehijas Republikā. kas uzlabo energoefektivitāti un digitalizē valsts pārvaldi. Valsts finanšu līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana ir pilnībā saskaņota ar NextGenerationEU mērķiem. Es arī atzinīgi vērtēju plāna lielo koncentrēšanos uz Čehijas veselības aprūpes sistēmas izturības uzlabošanu, lai sagatavotos nākotnes izaicinājumiem. Mēs iestāsimies. ar jums ik uz soļa, lai nodrošinātu plāna pilnīgu īstenošanu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Čehijas ekonomikas atveseļošanas un noturības plāns spēcīgi stimulēs valsts centienus atkal nostāties uz kājām pēc pandēmijas izraisītā ekonomiskā šoka. 7 miljardi eiro NextGenerationEU, kas ieplūdīs Čehijā nākamajos piecos gados atbalstīs plašu reformu un ieguldījumu programmu, lai veidotu ekonomiku. Ilgtspējīgāka un konkurētspējīgāka. Tas ietver ļoti lielus ieguldījumus ēku renovācijā, tīrā enerģijā un ilgtspējīgā mobilitātē, kā arī pasākumus digitālās infrastruktūras un prasmju uzlabošanai un sabiedrības digitalizēšanai. pakalpojumi Uzņēmējdarbības videi noderēs uzlaboti e-pārvaldes un pretkorupcijas pasākumi. Plāns arī atbalstīs uzlabojumus veselības aprūpē, tostarp tas veicina vēža profilaksi un rehabilitācijas aprūpi. “

Nākamie soļi

Komisija šodien pieņēma priekšlikumu Padomes Izpildu rezolūcijai piešķirt Čehijas Republikai dotācijas 7 miljardu euro apmērā no Pārmitināšanas fonda (RRF). Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu komisijas priekšlikumu.

Padomes apstiprinājums plānam ļaus Čehijas Republikai izmaksāt iepriekšēju finansējumu EUR 910 miljonu apmērā. Tas veido 13% no kopējās summas, kas piešķirta Čehijas Republikai.

Valdis Dombrovskis, ekonomikas, kas darbojas cilvēku labā, viceprezidents, sacīja: “Šis plāns Čehijas Republiku virzīs uz atveseļošanās ceļu un veicinās tās ekonomisko izaugsmi, Eiropai gatavojoties zaļām un digitālām pārmaiņām. Čehijas Republika plāno ieguldīt atjaunojamos energoresursos enerģija un ilgtspējīgs transports, vienlaikus uzlabojot energoefektivitāti ēkās. lielāka nekā digitālā savienojamība visā valstī, digitālās izglītības un prasmju stiprināšana, daudzu tās sabiedrisko pakalpojumu digitalizēšana. Tas ir apsveicams fokuss uz uzņēmējdarbības vides un tieslietu sistēmas uzlabošanu, ko atbalsta pretkorupcijas pasākumi un e-pārvaldes stiprināšana – tas viss ir līdzsvaroti, reaģējot uz ekonomisko un sociālo situāciju Čehijas Republikā. Pareizi īstenots praksē, šis plāns palīdzēs nodot čehus pamatotai nākotnei. “

READ  Latvija raka “Augsni” Expo 2022 / Article / Eng.lsm.lv

Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz izpilddirektora lēmumā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā.

vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: Eiropas Komisija apstiprina Čehijas atveseļošanās un noturības plānu

Atgūšanas mehānisms un izturība: jautājumi un atbildes

FDarba dokuments par atveseļošanās un noturības plānu Čehijas Republikā

Priekšlikums Izpildpadomes lēmumam par Čehijas noturības un atveseļošanas plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikumā ir priekšlikums Padomes izpildlēmumam par Čehijas atveseļošanās un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Personāla darba dokuments, kas pievienots priekšlikumam Padomes izpildlēmumam

Atjaunošanas un noturības mehānisms

Atkopšanas un noturības iespēju saraksts

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top