Lietotāja stāsti

7 PARKI RIMTAI ATPŪTAI DABĀ

 

Pastaigu dabā nekad nevar būt par daudz. Un cik jauki, ka Jēkabpilī ir tik daudz parku! Katru reizi var doties uz citu stūrīti, satikt citus cilvēkus, pētīk pastaigu ieradumus: ar draugu, ar suni, kaķi. Var pastaigāties rītā vai vakarā, brīvdienā. Var soļot vai nūjot. Nu cik cilvēku, tik paradumu.

Iepriekš es saskaitīju 7 tiltus, tagad par 7 parkiem, bet man jau padomā ir vēl, kas Jēkabpilī 7, bet tas nākamajā stāstā.


1. Strūves parks

Atrašanās vieta: Jēkabpilī, pie Brīvības ielas, iepretim Kalpaka laukumam.

Parks tika iekārtots 19.gs pilsētnieku atpūtai. 1826.gadā Pulkovas observatorijas direktors V. Strūve šeit uzsāka meridiāna loka grādu mērījumu un to nosauca par Strūves parku. Ap 1820. gadu, lai veiktu mērījumus, tika uzcelts koka tornis. Zemi mērīja, lai noteiktu apkārtējo iedzīvotāju zemes platības, par kurām bija jāmaksā nodoklis.

Strūves parks bija bagāto jēkabpiliešu iecienīta atpūtas un izpriecu vieta jau sensenos laikos. Tikai toreiz to sauca par Kroņa dārzu. Vakaros te spēlējis orķestris, darbojies restorāns un bieži vien uzstājušies ceļojošie akrobāti. Tikai retais no atpūtniekiem zināja, ka vienā no dārza stūriem atrodas necils akmens, kas padarījis Jēkabpils vārdu pazīstamu ģeodēzijas zinātņu pasaulē. Veicot Tērbatas (Tartu) meridiānas loka garuma aprēķināšanai nepieciešamos ģeodēziskos un astronomiskos mērījumus Tērbatas universitātes profesors Vilhelms Strūve 1826. gada vasarā nonāca pie Jēkabpils, kur bija ieplānots mērījumu galapunkts. 1931. gadā vietā, kur stāvēja ekspedīcijas mērinstruments, uzstādīja piemiņas akmeni “Strūves astronomiskais punkts’” .Nu jau aizgājuši viņsaulē pēdējie aculiecinieki aizraujošajam notikumam, kas satrauca visus pilsētniekus. Krustpilietis Kārlis Skaubītis, kurš jau no bērnības sapņoja par lidošanu, 1911.gada vasarā demonstrēja lidojumu ar gaisa balonu, kas pildīts ar uzkarsētu gaisu. Balons pacēlās virs Kroņa dārza kokiem un kā balts brīnums, pārlidojis pāri Daugavas zilajiem ūdeņiem, lēni nolaidies Ādamsona saliņā.

Padomju laikos dārzs tika iesaukts par Puškina parku un rekonstruēts – celiņi noklāti ar betona plāksnēm, iekārtoti soliņi. Pēc atmodas 1992.gadā sendienas pieredzējušo dārzu beidzot sauc par Strūves parku.

Strūves meridiāna loks ir grādu mērījumi, kas veikti no Melnās jūras līdz Ziemeļu ledus okeānam laikā no 1816. līdz 1855. gadam, un ir metode, kā noteikt zemeslodes izmērus. Projekts savu nosaukumu ir ieguvis no profesora Strūves, kas bijis iniciators un nodrošinājis finansējumu. Kopumā Strūves meridiāna loks ir triangulācijas ķēde, kura sastāv no 265 ģeodēziskajiem punktiem, kuri atrodas 10 valstīs: Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un Moldovā. Kopējais ķēdes garums ir vairāk kā 2800 km. Latvijas teritorijā atrodas 16 šīs ķēdes punkti, no kuriem divus (Jēkabpils un Sestukalna Alūksnes rajonā) iekļāva UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Attālums starp punktiem ir 30 – 40 km.

Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu aizsardzības vietu komisijas pārstāvji ir izvērtējuši Latvijā esošos Strūves meridiānas punktu, atzinuši, ka ģeodēziskie punkti ir saglabājušies pietiekami autentiski, lai tiktu iekļauti kā unikāli vēstures pieminekļi.

15.07.2005.UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 29. sesijā Dienvidāfrikā, Durbanā tika pieņemts lēmums par Strūves meridiānu loka iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā.


2. Kena parks

Atrašanās vieta: Jēkabpilī, pie Vienības ielas, iepretim autoostai.

18. gadsimtā pilsētas īpašumus iegūst Kena muižnieku dzimta. Baltais nams jeb bijusī muiža, kas atrodas Dambju ielā 19 (tagad tur atrodas Jēkabpils Mākslas skola), līdz 1. Pasaules karam piederēja toreiz slavenajam liķieru fabrikas īpašniekam Alfredam Kenam. Tagadējā pilsētas muzeja teritorijā “Sēļu sēta” atradās Hikšteinam piederošā alus darītava. Abu uzņēmumu īpašniekiem kā alus, tā liķiera ražotājam, bija īpaša aizraušanās ar koku stādīšanu un parku veidošanu. Abu fabriku īpašnieki parkus sāka veidot vienā laikā. 18. gadsimta 80.–tajos gados Kena parkā meliorācijai un skaistumam tika izrakts dīķis. Šajā parkā rīkoja arī zaļumballes.

Kena parka veidošanā tika ievēroti “3E” principi – ekoloģiskais, ekonomiskais un ētiskais. Parka platība aizņēma 4,1 ha, un tajā iestādīti 2135 dekoratīvie krūmi un 1004 koki, no kuriem tikai seši bijuši skujkoki. Abi vācu muižnieki sacenšoties izmantojuši atšķirīgas koku šķirnes. Hikšteins stādījis no citurienes ievestos svešzemju kokus, bet Kens – Latvijā sastopamos.

Pilsētas iedzīvotāju un tūristu ērtībai cauri parkam, kas saplūdis ar kādreizējo ābeļdārzu, ved gājēju celiņi un romantisks tiltiņš.


3. Mācītāju dārzs

Atrodas: tieši pretī Krustpils baznīcai, apkārt Krustpils luterāņu baznīcai

Mācītāju dārzs sāka veidoties 1869. gadā, kad Krustpils ev. luteriskās draudzes mācītājs Alberts Tīlings mācītājmuižas īpašumā pie dzirnupītes (tagad Donaviņas) iestādīja pirmo ozoliņu. Ar to tad arī aizsākusies tradīcija, ka katram mācītājam kurš apmeklējis Krustpils baznīcu un piedalījies dievkalpojumā, jāiestāda ozols. Tā pamazām veidojās mācītāju dārzs. Šī dārza sācējs un uzraudzītājs mācītājs Tīlings Krustpilī nokalpoja 50 gadus. Viņš bija precējies ar Šarloti Amendu – Talsu prāvesta K.P.Amendas meitu. Prāvests savā laikā bija pasaulslavenā komponista Ludviga van Bēthovena draugs un Volfganga Amadeja Mocarta bērnu audzinātājs. Gan Alberts Tīlings, gan Šarlote Amenda mūžīgo mājvietu atraduši netālajos Kapeles kapos.

4. Krustpils pilsētas parks (Agrākie nosaukumi: Padomju armijas parks)

Atrašanās vieta: Krustpilī, iepretim Krustpils kultūras namam. Parks veidots 20.gs. sākumā starp pilsētas apbūvi un Ādamsona gruntsgabalu. Padomus parka veidošanā sniedzis parku arhitekts Zeidaks.. No tā laika parkā aug rets, introducēts koks – Delakarlijas bērzs. Kad najauca Ādamsona dzirnavas, parku sāka paplašināt uz pils pusi.

20. gs. 50. gados koku stādīšanā piedalījās Krustpils muižā izvietotās Padomju armijas karaspēka daļas karavīri. Toreiz tas tika pārsaukts par Padomju armijas parku.

1944. gadā te veikts apbedījums: apglabāts Otrajā pasaules karā kritušais 22. krievu armijas artilērijas pavēlnieks ģenerālmajors S.Kuprijanovs un 130. latviešu strēlnieku korpusa pulkveži G.Šarikovalovs un S.Gazejevs. 1976. gadā parkā atklāj tēlnieka Ļeva Bukovska un arhitekta Gunāra Asara veidoto Otrā pasaules kara memoriālu, kura centrālais tēls – milzīga akmens galva ar Krievijas revolūcijas vadoņa Ļeņina sejas vaibstiem. Pēc Atmodas jēkabpilieši no šī boļševistiskā tēla atbrīvojās.


5.Ādamsona saliņa (Agrākie nosaukumi: Komjaunatnes saliņa)

Atrašanās vieta: Sala Daugavā, iepretim Krustpils kultūras namam.

Ādamsona saliņa kļuva par vienu no iecienītākajās pilsētnieku atpūtas vietām pēc tam, kad 20. gs. 50. gados tika uzcelta brīvdabas estrāde. No agra pavasara, kad notiek Lieldienu iešūpošana un kaulēšanās ar olām, līdz laikam, kad zemi klāj kļavu lapu zeltainā sega, te notiek kultūras pasākumi: ikgadējie Dziesmu svētki, visdažādākie vieskoncerti un deju vakari. Katru dienu uz romantiskā tiltiņa, kas savieno salu ar Krustpils parku, redzami gājēji. Te paveras interesants skats uz Daugavas ieskauto pilsētu.


6. Krustpils muižas parks

Krustpils muižas parks veidots ne agrāk par 1870. gadu, reizē ar jaunu pils piebūvju celtniecību. Arhitekte pētniece Ilze Janelis stāsta, ka stādītie koki atrodas tuvu parka malām Arhitekte pētniece Ilze Janelis stāsta, ka stādītie koki atrodas tuvu parka malām, kas liek domāt, ka te bijusi viena liela liekta vai trīs mazas lauces. Parka dīķis, par kuru tautā saglabājušās romantiskas atmiņas, izveidots dārzu laistīšanai.

Muižas parks bijis kā zaļa un klusa samierināšanās josla starp pils iemītnieku laisko dzīvi un saimniecisko rosību turpat aiz parka esošajos staļļos, rijā, klētī, šķūņos. Mūsdienās tā ir domu un jūtu pārslēgšanās vieta starp daudzstāvu paneļmāju apbūvi, šosejām un pils celtni. Muižnieku atpūtas gaisotni var sajust, brienot smilgām aizaugušajā laucē, ieskatoties ozolu aplī, egļu grupā, ozolā, stepes gobā, kļavā, kas liecina par kādreizējo saimnieku vēlmi no vietējām koku sugām izveidot ainavu parku ar brīvu celiņu plānojumu. Vienīgi pilij tuvākajā skvērā ievērota simetrija ar strūklaku centrā, kurai vasarās apkārt likti podos audzēti eksotiski dienvidu augi.

Gadu gaitā parka klusumu pārtrauc skaļāki notikumi. 20. gs. 30. gados no nelielās skatuves bieži skan armijas pūtēju orķestra skaņas.

Interesants nostāsts: 70. gados Krustpils pilī ieradās kāds Rīgas miliču pavadīts “ārzemnieks”, kuram esot zināms, ka, sākoties Pirmajam pasaules karam, barons Korfs parkā apracis lādi. Atbraucējs iegājis pilī un nostājies pie kāda no 2. stāva logiem, kas vērsts uz parka pusi. Viņš norādījis uz kokiem aiz tagadējā iebraucamā ceļa. Parku ielenca karavīri, izrakņāja zemi ap vairākiem kokiem un patiešām atraduši meklēto. Miliči ar izrakto lādi un nezināmo svešinieku aizbrauca, atstājot vietējos pilnīgā neziņā. Kāds no aplencējiem karavīriem vēlāk stāstījis, ka apsargājamajam vīram plaukstā bijusi apslēpta shēma. Viss palicis noslēpumā tīts.


7. Jēkabpils Meža parks

Atrodas: aiz Jēkabpils pilsētas apvedceļa Neretas virzienā, pie Radžu ūdenskrātuves.

Jēkabpils pilsētas dienvidaustrumu pusē pie Brodu ūdenskrātuves (bijušā dolomīta akmeņu karjera) atrodas pilsētnieku iecienītā peldvieta un atpūtas vieta. Pēc karjera izmantošanas tas apmēram piecu gadu laikā negaidīti pieplūda ar ūdeni. Nesakopto ainavu pārņēma daba. Vēl 60. gadu pirmajā pusē te bija maz koku, tādēļ šo vietu izmantoja ganībām. Lai pasargātu pilsētu no putekļiem un trokšņa, 1966. gadā meža meistara S. Pujāta vadībā 26,2 ha platībā tika apstādīta ar priedēm un eglēm, Sibīrijas ciedru priedēm, vairāku lapegļu veidiem, kopskaitā izmantojot 20 dažādu koku un krūmu sugas. Darbu pabeidza 1968. gadā. Apmežojumi labi ieauga, un kopā ar agrāk dabīgi veidojušos priežu audzīti tie aizņem 26 ha platību.

Sākot ar 1986. gadu, te uzsākta Meža parka veidošana, uzticot visus darbus pensionētajam meža darbiniekam Jānim Lukstiņam un meža meistarei Dagnijai Kalniņai.

1986. gada novembrī šim objektam piešķirts Meža parka nosaukums. Ieejot parka teritorijā, vispirms skatām senlaicīgu ēku, kāda parasti redzama etnogrāfijas muzejos. Ēkas tuvumā ir šūpoles un atjautīgi noformēts kamaniņu kalniņš. Virzienā uz ūdenskrātuves pusi sākas Veselības taka. Takas paraugam izmantoti Lietuvas un Ozolnieku parka veselības taku paraugi. Ejot pa takām, tūristi redz dažādas koku sugas – priežu, egļu, lapegļu, bērzu birzis, ap 300 m garo ošu aleju, atsevišķus Sibīrijas un Korejas ciedrupriežu kokus. Atsevišķās vietās ir stādītas baltegles, Mandžūrijas riekstkoks un dažādu vītolu sugu stādi. No lapeglēm parkā ir pārstāvētas Japānas Kuriļu, Daurijas un Sukačeva lapegles. Koki ieaudzēti sugai piemērotākajos augšanas apstākļos un piemērotā augsnē. Parka kopšanu uzsāka 1982. gadā (mežzine Dagnija Kalniņa, Jānis Lukstiņš ), kad sākās uzskatāma koku diferencēšanās. Ejot gar krastu, nonākam 220 tonnu smagā ( 103 m3 ) Radžu dižakmens tuvumā. Šī milža apkārtmērs ir 19,5 metru, augstums – 3,1 metrs. Pašlaik lielākā akmens daļa ir ūdenī. Akmens atrodas pussalā, noraktā dolomīta karjera pašā krastā. Tagad visa šī pussala ir applūdusi.


Tie vēl nav visi parki, jo ir vēl Islandes skvērs pašā centrā u.c., bet daudz laba nevajag. Turpināsim vēlāk. Ja rodas jautājumi, rakstiet, iespēju robežās atbildēšu!

Par stāstu balsots 0 reizes


komentāri

Vēl nav neviena komentāra

Lietotāju stāsti

WIZZ AIR SVIN IEVĒROJAMUS SASNIEGUMUS LIDOJUMU 15 GADI

astrature Stāsta par  Latvija 16.06.2019.
Wizz Air, visstraujāk augošā lidsabiedrība Eiropā, ir nosvinējusi pirmā lidojuma 15. gadadienu, kā arī ievērojamu sasniegumu — 200 miljonus pārvadātu pasažieru. Pats pirmais Wizz Air lidojums notika 2004. gada 19. maijā no Katovices uz Londonu Lūtonu. Kopš tā laika...

Aviobiļetes, lētas aviobiļetes, aviobiļetes uz Londonu - CeļotLēti.lv

celotleti Stāsta par  Latvija 07.08.2017.
Londona ceļot uz Londonu ceļojums uz Londonu aviobiļetes uz Londonu biļetes uz Londonu lidojumi uz Londonu lētas aviobiļetes uz Londonu lētie lidojumi uz Londonu kā aizlidot uz Londonu tiešais reiss uz Londonu aviobiļetes Rīga -...

UP mēbeles

upmebeles Stāsta par  Rīgas rajons 28.02.2017.
UP | Mēs radam skaistas mēbeles Tavai mājaiRažošanaUP ražo mūsdienīgas mēbeles pēc klienta individuāla pasūtījuma. Nozares speciālisti izveidos projektu, kas atbildīs tieši Jūsu vēlmēm.MeistariGaldnieki jeb kā mēs viņus saucam – koka virtuozi, kas mūsu komandā ir atlasīti...