Latvija → Valkas rajons


Par mums Valkas rajons ir 2 galerijas.

Paegļi

Valkas rajons, Valkas pagasts Valkas pag.
kontaktinformācija

Aumeisteri

Valkas rajons, Grundzāles pagasts Grundzāles pag., Aumeistari

Ausmas

Valkas rajons, Ērģemes pagasts Ērģemes pag.

Cērtenes dzirnavas

Valkas rajons, Brantu pagasts Brantu pag.

Donas

Valkas rajons, Blomes pagasts Blomes pag.

Dravnieki

Valkas rajons, Vijciema pagasts Vijciems

Ezerlejas

Valkas rajons, Launkalnes pagasts Launkalnes pag.

Ezernieki

Valkas rajons, Valkas pagasts

Irbītes

Valkas rajons, Trikātas pagasts Trikātas pag.

J. Cimzes mīzikas skola

Valkas rajons, Valkas pagasts Valka, Semināra iela 25