iCeļo stāsti

UNESCO Mākslu izglītības nedēļa

Šogad – no 21. līdz 27. maijam – pirmo reizi UNESCO dalībvalstīs tiks atzīmēta Mākslu izglītības nedēļa.


Katra gada pēdējā pilnā maija nedēļa pēc UNESCO iniciatīvas pasludināta par Mākslu izglītības nedēļu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību mākslu izglītības nozīmei kultūru daudzveidības veicināšanā, starpkultūru dialoga attīstībā un sabiedrības saliedēšanā. Tās laikā visas UNESCO dalībvalstis, pilsoniskā sabiedrība, profesionālās organizācijas un kopienas tiek aicinātas īstenot aktivitātes nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot starptautiskās sabiedrības izpratni par mākslu izglītības nozīmību un katra individuālā radošuma lomu visas sabiedrības attīstībā un labklājībā, kā arī stiprināt vispasaules sadarbību, kuras pamatā ir kultūras daudzveidības apziņa, starpkultūru dialogs un kulturāli bagāta sociālā mijiedarbība.

Starptautiskā Mākslu izglītības nedēļa šogad notiks pirmo reizi. 2011.gada novembrī UNESCO Ģenerālākonference pēc Korejas Republikas ierosinājuma un ar vairāk nekā 50 valstu atbalstu, tai skaitā Latvijas, nolēma katra maija pēdējo pilno nedēļu pasludināt par Starptautisko mākslu izglītības nedēļu. Šogad to plānots atzīmēt kopā ar Starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, kura ik gadu notiek 21.maijā un kuras laikā pasaules sabiedrība tiek aicināta apzināties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi gan atsevišķu kultūras izpausmju ziņā, gan to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.

Starptautiski kultūras daudzveidības nozīme skaidri apzināta un definēta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, uzsverot ne tikai tās nozīmi sabiedrības emocionālās un garīgās attīstības un daudzpusīgas labklājības nodrošināšanā, bet jo īpaši tās lomu ekonomiskās attīstības veicināšanā.

Mākslu izglītības nedēļas ietvaros notiks visdažādākie pasākumi visās pasaules valstīs. Arī Latvijā pēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas un Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra iniciatīvas visas mūzikas un mākslas skolas šajā nedēļā ir aicinātas plānotos pasākumus veltīt, izceļot Mākslu izglītības nedēļas mērķus un skaidrojot plašākā sabiedrībā mākslu izglītības vērtību mūža garumā. Nedēļas norisēs iekļausies, piemēram, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāles mūzikas nodaļu gada noslēguma koncerts un mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde «Mirklis vasarai» Carnikavas Tautas namā «Ozolaine» Carnikavā, 26. maijā plkst. 12.00.komentāri

Vēl nav neviena komentāra